25
czerwiec

START

08:30

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
forum

ZSK6 III Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji “Horyzonty współpracy: wyzwania i szanse”

Cykl Forum Wymiany Doświadczeń stanowi kontynuację dialogu z interesariuszami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zapoczątkowanego w roku 2021. W ramach najbliższego, III FWD chcemy zaproponować Państwu spotkanie warsztatowe, podczas którego zidentyfikujemy miejsca styku oraz ustalimy obszary wspólne działań w zakresie uczenia się przez całe życie prowadzonych przez IBE oraz realizowanych w instytucjach reprezentowanych wśród uczestników. Na koniec opracujemy szkic mapy połączeń - wizualizacji relacji między naszymi instytucjami i inicjatywami, co pomoże nam na identyfikację obszarów potencjalnej współpracy w przyszłości.

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy do udziału w III Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pt.: “Horyzonty współpracy: wyzwania i szanse”. Wydarzenie odbędzie się 25 czerwca 2024 roku w godzinach od 8.30 do 15.30 w Centrum Konferencyjnym “Ogrodowa 58”, przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

Cykl Forum Wymiany Doświadczeń stanowi kontynuację dialogu z interesariuszami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zapoczątkowanego w roku 2021. W ramach najbliższego, III FWD chcemy zaproponować Państwu spotkanie warsztatowe, podczas którego zidentyfikujemy miejsca styku oraz ustalimy obszary wspólne działań w zakresie uczenia się przez całe życie prowadzonych przez IBE oraz realizowanych w instytucjach reprezentowanych wśród uczestników. Na koniec opracujemy szkic mapy połączeń – wizualizacji relacji między naszymi instytucjami i inicjatywami, co pomoże nam na identyfikację obszarów potencjalnej współpracy w przyszłości.

Do udziału w warsztacie Instytut Badań Edukacyjnych chce zaprosić przedstawicieli: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zachęcamy do udziału ekspertki i ekspertów – osoby, które będą chętne reprezentować Państwa instytucję podczas prac warsztatowych.

Mamy nadzieję, że tematyka III Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy ZSK jest dla Państwa instytucji interesująca.

Rejestracja na wydarzenie jest zamknięta.

Uczestniczki i uczestników, którzy wezmą udział w wydarzeniu prosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji:

 • której wygłoszenie zajmie od 5 do 10 minut,
 • obejmującej następujące punkty:
  • nazwa projektu, projektów
  • źródło finansowania
  • czas trwania projektu, projektów
  • grupy docelowe
  • cel projektu, projektów
  • najważniejsze działania
  • oczekiwany rezultat

Udział w III Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy ZSK jest bezpłatny. W razie potrzeby możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży.

W sprawie przebiegu warsztatu i oczekiwań wobec prezentacji informacji udzielają: Anna Pluskota (a.pluskota@ibe.edu.pl) i Marcin Marciniak-Mierzejewski (m.marciniak-mierzejewski@ibe.edu.pl). Pozostałe pytania prosimy kierować do Katarzyny Arkabuz (k.arkabuz@ibe.edu.pl).