5
czerwiec

START

09:00

ZAKOŃCZENIE

16:00

LOKALIZACJA

Wrocław
seminarium

ZSK6 – Edukacja dla przyszłości – powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy

Seminarium współorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Dolnośląskich Pracodawców pt. "Edukacja dla przyszłości - powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy".

Seminarium realizowane w ramach projektu
„Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce – ZSK 6”

Instytut Badań Edukacyjnych i Dolnośląscy Pracodawcy zapraszają do udziału w seminarium Edukacja dla przyszłości – powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy. 

Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca 2024 r.  w Hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych, pracodawców, pracowników HR, doradców zawodowych i wszystkie osoby zainteresowane potwierdzaniem kwalifikacji oraz powiązaniem oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego z wymaganiami rynku pracy.

Podczas seminarium eksperci z obszaru rynku pracy, edukacji, funduszy europejskich, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będą rozmawiać na tematy związane z potwierdzaniem umiejętności i zdobywaniem kwalifikacji, źródłami finansowania szkoleń i studiów podyplomowych, zagranicznymi i krajowymi dobrymi praktykami współpracy uczelni z pracodawcami. 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Warunkiem udziału w wydarzeniu jest rejestracja:
Link rejestracyjny
oraz wypełnienie deklaracji uczestnika:
Deklaracja uczestnika w projekcie ZSK6
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego celu i uczestnictwa w samym spotkaniu.

 Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o jak najszybsze dokonanie rejestracji, w terminie do 22 maja 2024 r. W dniu 23 maja br. uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium. 

Wsparcie oferowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, w tym także i to spotkanie, finansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Instytut zobowiązany jest do zbierania danych osobowych uczestników i ich przetwarzania, na podstawie art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, a także udostępniania ich Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w celu monitorowania, sprawozdawczości oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia merytorycznego przez IBE.

Jednocześnie informujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych posiadać będzie wyłącznie upoważniony personel, który zobowiązany jest do zachowania poufności, także po zakończeniu zatrudnienia.

Więcej informacji znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej zawartej w linku rejestracyjnym, do której lektury zachęcam.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Chojnacką (a.chojnacka@ibe.edu.pl)