14
czerwiec

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

12:00

LOKALIZACJA

On-line
seminarium

ZSK 6 Seminarium informacyjne on-line pt.: „Metoda Bilansu Kompetencji – podstawowe informacje”

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK), czyli sposobem pracy z klientami, którzy chcą zidentyfikować swoje kompetencje, przygotować portfolio i plany rozwoju. Seminarium realizowane w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne on-line pt.: „Metoda Bilansu Kompetencji – podstawowe informacje”.

Seminarium jest skierowane do osób, które wspierają innych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, w szczególności do doradców zawodowych i edukacyjnych. 

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK) umożliwia rozpoznanie i uporządkowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w różnym czasie i miejscu (np. w pracy, na kursach, w szkole). Daje to pełny obraz potencjału opartego na doświadczeniu oraz możliwych kierunków dalszego rozwoju.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK), która służy do:

  • rozpoznania tego, co klient wie i umie, 
  • zgromadzenia dowodów na posiadanie wiedzy i umiejętności, 
  • przygotowania planów rozwoju na podst. kompetencji rozpoznanych w trakcie bilansu.  

Seminarium zostanie poprowadzone przez ekspertki z Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Program spotkania w załączniku.

Seminarium odbędzie się w dniu 14.06.2024, w godz. 10:00-12:00.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia za pomocą formularza: https://forms.gle/PNGmnksaG52DZ52z5

Rejestracji prosimy dokonać najpóźniej do 12.06.2024 r.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium.

Dodatkowych informacji udziela:

Julian Bliżycki: tel. 796164017, e-mail: j.blizycki@ibe.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!