22
styczen

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

12:30

LOKALIZACJA

on-line
webinar

ZRK3 Webinar dotyczący aplikacji ZRK do informacji kwartalnych, sprawozdań i raportów dla przedstawicieli IC

Podczas webinarów zaprezentujemy funkcjonalności aplikacji, odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się rozwiać ewentualne wątpliwości.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o ZSK aplikacja, za pomocą której instytucje certyfikujące przekazują do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (IBE) tzw. informację kwartalną, została uzupełniona o nowe moduły. Mają one na celu ułatwić Państwu wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę oraz uprościć przekazywanie danych.

Webinar realizowany w ramach projektu “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”.

W razie pozostałych pytań prosimy o kontakt z Jeleną Chotkiewicz, adres e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl