25
marzec

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

12:30

LOKALIZACJA

on-line
webinar

ZRK3 Webinar dotyczący aplikacji “e-raporty ZRK” do informacji kwartalnych, sprawozdań i raportów dla przedstawicieli PZZJ

Podczas webinaru zaprezentujemy wybrane funkcjonalności aplikacji (moduły: ewidencji wydanych certyfikatów, informacji kwartalnej oraz sprawozdania z działalności IC), odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się rozwiać ewentualne wątpliwości.

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych, który realizuje zadania podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, zapraszamy do udziału w webinarze dotyczącym aplikacji “e-raporty ZRK”. Webinar odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku w godzinach od 10.00 do 12.30 na platformie Google Meets.

Aplikacja e-raporty ZRK służy do wymiany i gromadzenia informacji o walidacji i certyfikowaniu. Narzędzie umożliwia prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów, analizę danych ilościowych i jakościowych z zakresu walidacji i certyfikowania, generowanie raportów oraz monitorowanie wywiązywania się przez IC i PZZJ z obowiązków sprawozdawczych (narzędzie monitorowania ZSK). 

Jej użytkownikami są instytucje certyfikujące (IC), podmioty zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) oraz pracownicy ministerstw.

Prace nad aplikacją e-raporty ZRK są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”. 

W razie pozostałych pytań prosimy o kontakt z Jeleną Chotkiewicz, adres e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl