13
czerwiec

START

09:15

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
warsztaty

ZRK3 Warsztaty dotyczące tworzenia lekcji z wykorzystaniem aplikacji Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie zapraszamy doradców i nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty stacjonarne dotyczące tworzenia lekcji z wykorzystaniem aplikacji Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).

Celem warsztatu będzie opracowanie ćwiczeń i zadań na lekcjach z zakresu doradztwa zawodowego wykorzystujących potencjał narzędzi ZRK: 

Kwalifikacje jutra – Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Przewodnik pomoże przejść krok po kroku przez funkcjonalności ZRK, które są kluczowe dla osoby wspierającej rozwój edukacyjno-zawodowy uczniów, młodzieży i dorosłych.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

  • jak znajdować interesujące kwalifikacje, np. z określonej branży?
  • jak porównywać kwalifikacje i motywować ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjno-zawodowych?
  • jak identyfikować atrakcyjność wybranych kwalifikacji na rynku?
  • jak realizować podstawę programową z wykorzystaniem ZRK?
  • jak zaplanować ścieżkę rozwoju dla każdego ucznia (ze świadomością poziomu PRK przypisanego do danej kwalifikacji)?

Narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa (czatbot Zeterka)

W ramach warsztatu przedstawimy i sprawdzimy:

  • jak wykorzystać wynik ankiety preferencji zawodowych do odkrywania informacji o potencjale ucznia?
  • jakie kwalifikacje proponuje Zeterka dla osób o różnych hobby, zainteresowaniach czy predyspozycjach?
  • jak Zeterka może pomóc w zdobywaniu wiedzy przydatnej w pracy nauczyciela/doradcy?

Miejsce realizacji warsztatu: 13.06.2024 r., 

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58 (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa), Sala VIP, klatka A, I piętro.

REJESTRACJA: https://seminaria-ibe.pl/zrk3-0157/

Prosimy o rejestrację do dnia: 6 czerwca 2024 r.

Warsztat jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Jeleną Chotkiewicz: Tel.: 509 534 360, e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl