19
kwiecien

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

11:30

LOKALIZACJA

on-line
webinar

ZRK3: Testy narzędzi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Narzędzia 5 I 6: „Kompas Szkolnictwa Branżowego” i „Kompas”. Cz. 1.

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych zapraszamy doradców i nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do testów narzędzi ZRK. Narzędzia ZRK są tworzone z myślą o Państwa potrzebach. Mają ułatwiać prowadzenie lekcji z doradztwa zawodowego dla uczniów różnych typów szkół.

Obecnie poszukujemy nauczycieli/doradców, którzy chcieliby wziąć udział w testach narzędzi i pomóc nam w ich udoskonaleniu. Udział w pilotażu wiąże się z:

 1. udziałem w szkoleniu on-line (1,5 h) wraz z instruktażem do realizacji zajęć,
 2. samodzielną realizacją zajęć za pomocą danego narzędzia, z wykorzystaniem instruktażu,
 3. udziałem w spotkaniu on-line (1,5 h) mającym na celu zebranie doświadczeń
  i ewentualnych rekomendacji dot. doskonalenia narzędzia.

W związku z powyższym z daną grupą testującą narzędzie spotkamy się dwa razy, a nauczyciel/doradca wykorzysta przynajmniej raz narzędzie wraz z instruktażem podczas prowadzenia lekcji z wybraną klasą/oddziałem.

Można wybrać udział w testach jednego narzędzia lub zdecydować się na testowanie wszystkich. Ważne, aby wziąć pod uwagę dwa terminy spotkań dotyczących każdego  narzędzia – są ułożone w odstępach 1-tygodniowych.

Proponujemy testy 6 nowych narzędzi tj.:

 1. Kwalifikacje jutra – Praktyczny Przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji: https://przewodnikzrk.ibe.edu.pl/ (16.04.2024 – cz. 1 oraz 23.04.2024 cz. 2).
 2. Czatbot Zeterka – narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa: https://kwalifikacje.gov.pl/k (17.04.2024 – cz. 1 oraz 24.04.2024 – cz. 2).
 3. Małe ZRK: https://malezrk.ibe.edu.pl/ (18.04.2024 – cz. 1 oraz 25.04.2024 – cz. 2).
 4. Wiem, co umiem: https://wiemcoumiem.ibe.edu.pl/ (18.04.2024 – cz. 1 oraz 25.04.2024 – cz. 2).
 5. Kompas szkolnictwa branżowego: https://szkolnictwo.ibe.edu.pl/ (19.04.2024 – cz. 1) oraz 26.04.2024 – cz. 2).
 6. Kompas: https://kompas.ibe.edu.pl/ (19.04.2024 – cz. 1 oraz 26.04.2024 – cz. 2).

Narzędzia 5 i 6: Kompas szkolnictwa branżowego i Kompas

Z ofertą dot. wykorzystania kompasów na lekcjach doradztwa zawodowego wychodziliśmy już 2 lata temu. W ostatnim czasie zostały zmodernizowane. Narzędzia posiadają też dodatkowe funkcjonalności – dlatego warto je poznać na nowo.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak korzystać z koła kompasu do wyboru kwalifikacji?
 • jak identyfikować atrakcyjność kwalifikacji na rynku?
 • jak wykorzystać treści z narzędzi do tworzenia dokumentów aplikacyjnych lub przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • jak poszukiwać dodatkowych kwalifikacji (wolnorynkowych, sektorowych) możliwych do uzyskania podczas realizacji podstawy programowej?  

Zapraszamy do testowania narzędzi! Daty: 19.04 (cz. 1) i 26.04 (cz. 2), godz. 10:00 – 11:30

Prosimy o zapisy do 18.04.2024 r.

REJESTRACJA>>>: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9

Webinar jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”.

Kwestie organizacyjne: Udział w webinarze jest  bezpłatny. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią Jeleną Chotkiewicz: Tel.: 509 534 360; e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl