19
marzec

START

09:30

ZAKOŃCZENIE

12:30

LOKALIZACJA

Online
webinar

ZSK6 Webinar dla przedstawicieli podmiotów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nadawania kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych

Celem webinaru jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do uzyskania uprawnień, przedstawienie obowiązków i zadań instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz obowiązków sprawozdawczych. Webinar realizowany w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:  “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”.

Zapraszamy na spotkania informacyjne online pt. „Uzyskiwanie uprawnień, obowiązki i zadania IC, sprawozdawczość IC”, który odbędzie się 19 marca 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30

W ramach spotkania postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  •     Jaka jest procedura uzyskiwania uprawnień do certyfikowania?
  •     Jakie są ustawowe obowiązki instytucji certyfikującej?
  •     W jaki sposób można realizować zadania instytucji certyfikującej?
  •     Jakie są obowiązki sprawozdawcze IC?

Zapraszamy osoby odpowiadające merytorycznie za przebieg walidacji w danym podmiocie, ale też te, które znają rozwiązania i możliwości organizacyjne/ finansowe/ kadrowe w organizacji. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 15 marca 2024 r. pod linkiem

REJESTRACJA

Webinary dla podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji zaplanowano jako cykl 3 odrębnych spotkań (z odrębną rekrutacją), obejmujących następujące tematy:

  • Uzyskiwanie uprawnień, obowiązki i zadania IC oraz formularze do sprawozdawczości IC (19.03.2024, godz. 9.30-12.30)
  • Projektowanie walidacji (9.04.2024, godz. 9.30-12.30)
  • Narzędzia walidacji (23.04.2024, godz. 9.30-12.30)

W przypadku pytań dotyczących w/w zagadnień zapraszamy do kontaktu z zespołem Instytutu Badań Edukacyjnych wspierającym podmioty zainteresowane uzyskaniem uprawnień IC: wsparcie.ic@ibe.edu.pl

W razie pozostałych pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Szparagą (k.szparaga@ibe.edu.pl)