9
kwiecien

START

09:30

ZAKOŃCZENIE

12:30

LOKALIZACJA

Online
webinar

ZSK6 Projektowanie walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych

Celem webinaru jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się do nadawania kwalifikacji, w tym zaprojektowania scenariusza walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej. Spotkanie adresowane jest do instytucji certyfikujących oraz podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkanie informacyjne online dotyczące projektowania walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych, które odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 na platformie Google Meet. 

Celem webinaru jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się podmiotu do nadawania kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych, w tym zaplanowania walidacji  od strony merytorycznej i organizacyjnej. Spotkanie adresowane jest do instytucji certyfikujących oraz podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych w ZSK. 

Podczas spotkania podpowiemy m.in.:

  • jakie znaczenie dla planowania walidacji ma opis kwalifikacji;
  • jakie elementy organizacyjne i merytoryczne warto uwzględnić planując walidację;
  • czym jest i jak przygotować scenariusz walidacji; 
  • czy i jak na planowanie walidacji wpływają ostatnie zmiany niektórych przepisów ustawy o ZSK.

Zapraszamy osoby odpowiadające merytorycznie za planowanie i przebieg walidacji w danym podmiocie, ale też te, które znają rozwiązania i możliwości organizacyjne/ finansowe/ kadrowe w organizacji. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 5 kwietnia 2024 r. pod linkiem

rejestracja na webinar 

Webinar jest drugim spośród cyklu trzech spotkań dotyczących prowadzenia walidacji i certyfikowania przez IC. Pozostałe to:

  • Uzyskiwanie uprawnień do certyfikowania, obowiązki i zadania IC (19 marca 2024, rejestracja do 15 marca)
  • Przygotowanie narzędzi walidacji (23 kwietnia 2024)

W przypadku pytań dotyczących w/w zagadnień zapraszamy do kontaktu z zespołem Instytutu Badań Edukacyjnych wspierającym podmioty zainteresowane uzyskaniem uprawnień IC: wsparcie.ic@ibe.edu.pl

W razie pozostałych pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Szparagą (k.szparaga@ibe.edu.pl)