30
listopad

START

09:30

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
warsztaty

ZRK3 Warsztat dotyczący aplikacji ZRK do informacji kwartalnych, sprawozdań i raportów IC

Zapraszamy na warsztat komputerowy, podczas którego zaprezentujemy nowe funkcjonalności aplikacji, m.in. moduł umożliwiający składanie sprawozdań z działalności oraz prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów przez Instytucje Certyfikujące.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o ZSK aplikacja, za pomocą której instytucje certyfikujące przekazują do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (IBE) tzw. informację kwartalną, została uzupełniona o nowe moduły. Mają one na celu ułatwić Państwu wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę oraz uprościć przekazywanie danych.

Warsztat realizowany w ramach projektu Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3).

W razie pozostałych pytań prosimy o kontakt z Jeleną Chotkiewicz, adres e-mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl