30
listopad

START

09:30

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
warsztaty

Warsztat dotyczący aplikacji ZRK do informacji kwartalnych, sprawozdań i raportów IC i PZZJ

Zapraszamy na warsztat komputerowy oraz krótkie spotkania informacyjne on-line, podczas których zaprezentujemy nowe funkcjonalności aplikacji, m.in. moduł umożliwiający składanie sprawozdań z działalności oraz prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów przez Instytucje Certyfikujące.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o ZSK aplikacja, za pomocą której instytucje certyfikujące przekazują do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (IBE) tzw. informację kwartalną, została uzupełniona o nowe moduły. Mają one na celu ułatwić Państwu wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę oraz uprościć przekazywanie danych.