14
marzec

START

10:00

ZAKOŃCZENIE

11:30

LOKALIZACJA

Online
webinar

ZSK6 Szlakiem kwalifikacji cząstkowych. Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo wyższe

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się rozwijaniem i certyfikowaniem umiejętności, przedstawicieli szkół wyższych, instytutów naukowych, uczelnianych biur karier, centrów transferu wiedzy. Webinar realizowany w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:  “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”.

Zapraszamy na bezpłatny  webinar pt.: “Szlakiem kwalifikacji cząstkowych. Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo wyższe” 

 Podczas spotkania online 14.03.2024 w godz. 10:00-11:30 omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • definicja kwalifikacji wolnorynkowej,
  • formularz opisu kwalifikacji wolnorynkowej,
  • procedura włączenia kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • wymagania dla instytucji certyfikującej kwalifikację wolnorynkową,
  • zakres wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Webinar poprowadzą eksperci do spraw ZSK z zespołu oferującego wsparcie szkołom wyższym: Agnieszka Grabowska i dr Piotr Bordzoł.

W razie pozostałych pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Chojnacką (a.chojnacka@ibe.edu.pl)

Prosimy o rejestrację udziału do 12 marca 2024 roku.

ZAREJESTRUJ SIĘ