08
luty

START

08:45

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
seminarium

ZSK6 Moje Portfolio w praktyce – możliwości wykorzystania narzędzia online w pracy doradcy edukacyjno – zawodowego

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt.: „Moje Portfolio w praktyce – możliwości wykorzystania narzędzia online w pracy doradcy edukacyjno - zawodowego”. Seminarium realizowane w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt.: „Moje Portfolio w praktyce – możliwości wykorzystania narzędzia online w pracy doradcy edukacyjno – zawodowego”.

Seminarium skierowane jest do osób, które wspierają innych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, w szczególności do doradców zawodowych i edukacyjnych. Podczas seminarium uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, jako systemem mającym na celu wspieranie uczenia się przez całe życie, a także będą mieli możliwość bliższego poznania i przetestowania narzędzia Moje Portfolio, które może być pomocne w pracy z klientem.

Moje Portfolio to darmowa aplikacja, która pozwala gromadzić informacje o doświadczeniach, kompetencjach i dowodach poświadczających czyjąś wiedzę i umiejętności. Praca w narzędziu Moje Portfolio prowadzona przy wsparciu doradcy pozwala klientowi zobaczyć, jak wiele potrafi, a także zastanowić się, w jaki sposób przekonać o swoich umiejętnościach innych.

Seminarium ma praktyczny wymiar i obejmuje ćwiczenia na komputerze w aplikacji Moje Portfolio. Organizator zapewnia komputery na sali szkoleniowej.

Na seminarium uczestnicy dowiedzą się:

  • Na jakie potrzeby odpowiada Moje Portfolio?
  • Kto może z niego korzystać?
  • Czemu w Moim Portfolio najważniejsze są kompetencje?
  • Jak gromadzić dowody poświadczające naszą wiedzę i umiejętności?
  • Jak rozumieć “kompetencje” oraz “kwalifikacje” w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
  • W jaki sposób Moje Portfolio pozwala czerpać informacje ze Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji?
  • W jaki sposób Moje Portfolio może być pomocne w zdobywaniu kwalifikacji?

Seminarium prowadzone jest przez trenerki Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Seminarium odbędzie się w terminie 08.02.2024 r., w godzinach 8:45 – 15:30. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Julianem Bliżyckim, adres e-mail: j.blizycki@ibe.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!