10
czerwiec

START

09:30

ZAKOŃCZENIE

15:30

LOKALIZACJA

Warszawa
spotkanie_robocze

Mikropoświadczenia – idea i zastosowanie

Spotkanie robocze dotyczące możliwości współpracy przy tworzeniu i wydawaniu cyfrowych mikropoświadczeń z wykorzystaniem aplikacji Odznaka+

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie  idea mikropoświadczeń jako rozwiązania
wspierającego uczenie się przez całe życie (LLL- Lifelong Learning), z wykorzystaniem
aplikacji Odznaka+. Ponadto, omówione zostaną możliwości wdrożenia mikropoświadczeń,
zgodnie z działalnością prowadzoną przez dany podmiot.

Tematyka:

  •  geneza i definicja mikropoświadczeń
  •  założenia projektu “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego
    uczenie się przez całe życie.” 
  •  omówienie warunków przystąpienia do pilotażu
  •  omówienie roli Wydawcy i korzyści z udziału w pilotażu
  •  omówienie zakresu wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych

Spotkanie realizowane będzie w ramach projektu  “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego
rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie” przez pracowników IBE – Ekspertów
ds. mikropoświadczeń . Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju
Społecznego (FERS).

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne Ogrodowa, Warszawa, ul.Ogrodowa 58, sala Madryt

W razie pytań prosimy o kontakt: kontakt.mikroposwiadczenia@ibe.edu.pl