21
luty

START

08:30

ZAKOŃCZENIE

16:00

LOKALIZACJA

Radom
seminarium

Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK), czyli sposobem pracy z klientami, którzy chcą zidentyfikować swoje kompetencje, przygotować portfolio i plany rozwoju.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne pt.: „Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc?”.

Seminarium jest skierowane do osób, które wspierają innych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, w szczególności do doradców zawodowych i edukacyjnych. Przygotowano je z myślą o osobach, które mają już doświadczenie w identyfikowaniu i nazywaniu kompetencji (np. w prowadzeniu rozmów doradczych lub kwalifikacyjnych, stosowaniu wywiadów biograficznych i behawioralnych).

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK), która służy do:

  • rozpoznania tego, co klient wie i umie, 

  • opisania tego w sposób, który można przekazać osobom trzecim (np. w celu uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej, przy rozmowie rekrutacyjnej), 

  • zgromadzenie dowodów na posiadanie wiedzy i umiejętności, 

  • przygotowanie planów rozwoju w oparciu o rozpoznane w trakcie bilansu kompetencje.  

Seminarium będzie się składać z wykładu wraz z ćwiczeniami w grupach.  

Uczestnicy poznają m.in.:

  1. cel, korzyści oraz zasady prowadzenia bilansu według Metody Bilansu Kompetencji,

  2. przebieg bilansu według MBK – poszczególne etapy krok po kroku,

  3. narzędzia stosowane na poszczególnych etapach MBK,

  4. konteksty, w których można zastosować MBK i potencjalne grupy docelowe,

  5. sposób, w jaki można w bilansie wykorzystać darmową aplikację Moje Portfolio.

Seminarium prowadzone jest przez trenerkę z Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium odbędzie się w terminie 21.02.2024 r., w godzinach 8:30 – 16:00, w hotelu ,,Gromada” przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu.

Rejestracja na seminarium zamknięta.

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Moskal (tel. 606503904, e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl)

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, iod@ibe.edu.pl lub 22 24 17 143.

Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji uczestników, realizacji spotkań roboczych, dokumentowania działań, archiwizacji dokumentacji. W przypadku wyrażenia chęci udziału w innych działaniach IBE, dane będziemy przetwarzać w celu wysyłki informacji na wskazany adres e-mail, na podstawie Państwa zgody. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Pełna treść obowiązku informacyjnego IBE dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna

W związku z realizacją działań w projekcie finansowanym w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), informujemy, że odrębnym administratorem Państwa danych jest:

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

2. Minister właściwy do spraw oświaty, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), który przetwarza dane w związku z realizacją FERS, w szczególności w celu dokonania oceny i wyboru projektów do dofinansowania, monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i kontroli oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

Pełna treść obowiązku informacyjnego IZ oraz IP dostępna jest pod linkiem Klauzula informacyjna FERS