Jak napisać dobry biznesplan?

Chcesz założyć działalność gospodarczą? Jednym z niezbędnych kroków jest napisanie biznesplanu. Potrzebujesz go przede wszystkim dla siebie, jednak jego adresatem może być również instytucja, jeśli zechcesz starać się o dofinansowanie. Co to jest i jak napisać biznesplan?

Czym jest biznesplan?

Jak sama nazwa wskazuje, biznesplan jest planem na własny biznes. W dokumencie powinna być zawarta koncepcja rozwoju firmy, analiza możliwości rynkowych oraz środków do osiągnięcia założonych celów. W biznesplanie należy też ocenić opłacalność projektu i przeanalizować aktualne uwarunkowania rynkowe, technologiczne, marketingowe, finansowe, kadrowe i organizacyjne. Biznesplan tworzy się w fazie planowania rozpoczęcia własnej firmy, ale również w sytuacji, kiedy chcemy poszerzyć profil działalności. Warto pamiętać, że dokument odnosi się zarówno do krótko-, jak i długoterminowych celów danego przedsięwzięcia.

Co powinien zawierać biznesplan?

Nie ma jednego właściwego wzorca, według którego należy stworzyć biznesplan, jednak powinien on zawierać kilka ważnych elementów:

  • Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie przedsięwzięcia to skrótowa wersja biznesplanu. Jest to pewnego rodzaju wizytówka całego przedsięwzięcia, która powinna obejmować kluczowe dane i argumenty przemawiające za przyszłym sukcesem firmy. Mimo że streszczenie otwiera cały biznesplan, najlepiej stworzyć je na końcu, jak już będziemy mieli wszystkie dane.

  • Charakterystyka przedsiębiorstwa

Drugim elementem biznesplanu jest charakterystyka przedsiębiorstwa, czyli podstawowe informacje o firmie, takie jak nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa, pełne dane teleadresowe, przedmiot działalności, informacje o właścicielach, misja i cele przedsiębiorstwa, ewentualne certyfikaty oraz posiadane zasoby.

  • Opis oferowanego produktu lub usługi

W tej części biznesplanu należy zawrzeć cechy produktu lub usługi oraz zaznaczyć, czym wyróżniają się na tle konkurencji. Istotne są przede wszystkim: cena, dystrybucja, rodzaj produktu lub usługi, koszty wytworzenia czy informacje o posiadanych prawach autorskich i patentach.

  • Kadra pracownicza i zarządzająca

Oddzielne miejsce w biznesplanie zajmuje zaplecze pracownicze i zarządzające. Ten fragment powinien zawierać przede wszystkim informacje na temat kwalifikacji osoby prowadzącej działalność oraz kadry kierowniczej, podziału obowiązków w firmie oraz struktury organizacyjnej. Warto pamiętać o zatrudnieniu kompetentnych osób, najlepiej posiadających certyfikaty potwierdzające kwalifikacje. Jednym z honorowanych w Polsce i UE jest certyfikat uzyskany w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dzięki nim zyskujemy pewność, że kandydat do pracy naprawdę wie i umie to, co deklaruje.

  • Rynek i konkurencja

Ta część biznesplanu powinna przedstawiać otoczenie, w jakim przyjdzie działać przyszłej firmie. W dokumencie należy scharakteryzować rynek, tendencje w branży, klientów i konkurencję.

  • Marketing i reklama

Ten fragment powinien przedstawiać strategię marketingową, sposoby promocji i reklamy produktu lub usługi. W tym celu należy sprecyzować, kto będzie potencjalnym klientem firmy, czyli grupą docelową.

  • Plany i harmonogram realizacji

Przy zakładaniu działalności wskazane jest wyznaczenie głównych celów, przedstawienie sposobów ich realizacji, czasu, w jakim zamierzamy je osiągnąć oraz ważnych czynników wpływających na realizację planów.

  • Analiza finansowa

W tej części biznesplanu należy zawrzeć prognozę przyszłej sprzedaży i kosztów jej uzyskania. Obok analizy rynku jest najważniejszym fragmentem dokumentu, który należy skrupulatnie opisać.

Spisanie punkt po punkcie swoich pomysłów na firmę da spojrzenie na własny biznes z innej perspektywy. Może się okazać, że według subiektywnej opinii przedsiębiorcy firma ma szanse powodzenia, jednak po przeanalizowaniu biznesplanu okaże się nieopłacalna. Brak planu działania to prosta droga do porażki, dlatego warto wiedzieć, jak wygląda biznesplan i poświęcić trochę czasu na jego przygotowanie.

Facebook
Twitter
LinkedIn