P-TECH

regiony-ptech-04
Globalny program P-TECH

Nieustannie poszukujemy coraz lepszych rozwiązań w edukacji. Model Edukacji P-TECH jest pionierską inicjatywą IBM, mającą na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy w XXI wieku.

Program P-Tech jest systemowym, całościowym podejściem do wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym. Uczniowie szkół technicznych objętych programem P-TECH, w normalnym trybie zdobywają maturę i uznany w branży tytuł zawodowy na piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (np. technik informatyk lub technik programista).

Co to jest Open P-TECH?

Open P-TECH to przestań wymiany wiedzy dla wszystkich. Dzięki bezpłatnej platformie edukacyjnej Open P-TECH zarówno uczniowie jak i nauczyciele zdobywają wiedzę i umiejętności.

Pracownicy IT wykorzystują swój potencjał wiedzy i doświadczenia do współpracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami w wielu krajach na całym świecie, jak Australia, Brazylia, USA, Indie.

W 2019 roku dołączyliśmy do znakomitego zespołu partnerów!

Cieszymy się, że możemy realizować działania na terenie Polski we współpracy ze szkołami i znaczącymi firmami.

procedowanie-wnioskow-zrk
regiony-ptech-01
Jak to działa?

Dla ucznia, to świetny sposób na rozpoczęcie kreowania ścieżki zawodowej, dzięki treściom dostosowanym do zmiennych realiów rynku pracy. Biorąc udział w programie uczeń poznaje tematy związane z nowymi technologiami, takimi jak: Blockchain, Data Science, Cyberbezpieczeństwo, AI, chmura, czy komputery kwantowe. Zdobywa wiedzę i umiejętności przyszłości, a po skończonym kursie może otrzymać cyfrową odznakę (badge) IBM oraz innych firm współtworzących platformę. Dzięki wyjątkowym odznakom i zdobytej wiedzy dużo łatwiej udostępni je potencjalnym pracodawcom lub w sieciach zawodowych, a tym samym łatwiej otrzyma wymarzoną pracę.

Dla nauczyciela to możliwość zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego pod okiem najlepszych, największych firm i wiodących w branży ekspertów.

Niezwykle ważnym elementem jest możliwość wspólnej pracy z uczniem na platformie Open P-TECH, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, pomoc podopiecznym w dopasowaniu się do szybko zmieniającego się świata. Platforma pozwala na rozwijanie umiejętności uczniów zamierzających podjąć pracę w różnych branżach. Stwarza szansę pracy nad kluczowymi umiejętnościami zawodowymi. To nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela, które pozwala motywować uczniów do podążania własną, wymarzoną ścieżką kariery i wspierać ich rozwój osobisty w kierunku, w którym podążają wszystkie branże, czyli cyfrowych zawodów przyszłości.

aktualnosci_bezpieczenstwo_it_2
regiony-ptech-02
Misja P-Tech

P-TECH (czyli Pathways in Technology) jest oparty na partnerstwie samorządów, partnerów biznesowych oraz szkół. Instytut Badań Edukacyjnych jest partnerem merytorycznym programu, ponieważ ważny jest dla nas odpowiedzialny rozwój funkcjonujących modeli edukacji, odpowiadających także na potrzeby rynku pracy. Zajmujemy się wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i naszą misją w tym Partnerstwie jest, aby model P-TECH stał się wzorcowym projektem w obszarze edukacji zawodowej w Polsce. Kluczową wartością tego projektu jest wspieranie szkół i nauczycieli oraz uczniów w rozwoju zasobów i umiejętności, które przydają się na nowoczesnym, cyfrowym rynku pracy.

IBE wspiera P-Tech!

Instytut Badań Edukacyjnych wspiera merytorycznie podmioty zaangażowane w P-Tech. Poza współdziałaniem na rzecz wypracowania kluczowych założeń realizacji programu w Polsce, IBE wspiera tworzenie nowych kwalifikacji rynkowych. Projektowane, opisywane i włączane przez partnerów kwalifikacje rynkowe do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiadają zidentyfikowanym przez nich lukom kompetencyjnym pomiędzy tym co może zaoferować szkoła, a tym, czego oczekują pracodawcy.

Reprezentujesz szkołę lub firmę, która rozważa włączenie się do P-Tech? Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ptech.org

regiony-ptech-05