IBE patronem konferencji “Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość”

Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie – to tematy, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji online "Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość".

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli oświaty, w tym organów prowadzących szkół zawodowych, szkół średnich, uczelni wyższych oraz jednostek wspierających rozwój edukacji, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przemysłu, a także pracowników poszukujących nowych kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego.

Konferencja “Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość” odbędzie się 26 października br.

Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja jest organizowana przez Urząd Miasta Lublin wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych.

Przemysł 4.0, edukacja, transformacja cyfrowa  

Rozwój współczesnej gospodarki jest zdeterminowany szeregiem uwarunkowań. Do najważniejszych, pozwalających na osiągnięcie przewag konkurencyjnych, należy wykorzystanie najnowszych technologii i innowacji pozwalających na wdrażanie rozwiązań w ramach tzw. przemysłu 4.0. Postęp technologiczny wpływa na wszystkie sfery życia człowieka.

Z kolei w warunkach transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staje się wiedza, a kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji i platformizacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych), będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców.

Wydarzenia towarzyszące

Konferencji „Kompetencje jutra – Lublin inspiruje przyszłość” towarzyszyć będą warsztaty dedykowane trzem grupom:

  1. Warsztaty dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu

podczas, których zaprezentowany zostanie program POWER 2.21 oferujący mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcie w kwocie 8,500 PLN dla jednego pracownika, w ramach podniesienia kompetencji jutra.

  1. Warsztaty dla przedstawicieli oświaty

podczas, których przedstawione zostaną  możliwości wykorzystania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w edukacji oraz dobre praktyki instytucji edukacyjnych, które już dokonały modyfikacji w tym zakresie.

  1. Warsztaty dla studentów

podczas, których firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu przybliżą jakie kompetencje jutra już są wykorzystywane w bieżącej współpracy oraz korzyści płynące z rozpoczęcia kariery w tym sektorze.

Udział i rejestracja

Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbędzie się wyłącznie online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

kwiecień 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń