grudzień 2020

02gru11:0013:30ZSK3 Clickmeeting - Otwarte seminarium informacyjne pt. projektowanie walidacji w ZSKSeminarium o ZSK

Szczegóły spotkania:

Opis: Seminaria pt. projektowanie walidacji w ZSK pozwalają zdobyć podstawową wiedzę z zakresu walidacji kwalifikacji rynkowych. Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się czym jest walidacja kwalifikacji rynkowych, jakie informacje zawarte w opisie kwalifikacji należy wziąć pod uwagę, by zaprojektować walidację jej efektów uczenia się, w jaki sposób projektować walidację na podstawie opisu kwalifikacji oraz możliwości organizacyjnych potencjalnej instytucji certyfikującej oraz w jaki sposób wypełniać wniosek o nadanie uprawnień IC.

Uczestnicy: Osoby zainteresowane opisywaniem kwalifikacji rynkowych, projektujące walidacje w potencjalnych  oraz funkcjonujących instytucjach certyfikujących/instytucjach walidujących, osoby odpowiedzialne za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji w ZSK

Liczba uczestników: max 25 osób

Harmonogram seminarium:
11:00-11:15 – wprowadzenie
11:15 – 13:15 – zasadnicza część seminarium
13:15-13:30 – podsumowanie/pytania

Osoby prowadzące seminarium: Maria Grażyna Soroka + 1 osoba z zespołu zadania 3 (ZSK3)

Kontakt:
Agata Pałka
e-mail: a.palka@ibe.edu.pl
tel: +22 241 71 20

Paweł Rzeźnicki
Specjalisty ds. seminariów
e-mail: p.rzeznicki@ibe.edu.pl

Czas

(środa) 11:00 - 13:30

Miejsce

Platforma Clickmeeting