maj 2019

27maj09:0015:30Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji jako szansa i wyzwanie dla edukacji i rynku pracy”Seminarium o ZSK, Łapy

Szczegóły spotkania:

Zapraszamy na seminarium regionalne: „Zintegrowany System Kwalifikacji jako szansa i wyzwanie dla edukacji i rynku pracy”, które odbędzie się 27.05.2019 r. w Łapach (Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 15, 18-100 Łapy).

 

Seminarium skierowane jest do przedsiębiorstw z terenu powiatu białostockiego. Celem seminarium jest:

 

  • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – jego roli w komunikacji edukacji z rynkiem pracy, wypełnianiu luk kompetencyjnych powstałych w wyniku nienadążania edukacji za zmianami na rynku pracy, integracji wszystkich kwalifikacji dostępnych na rynku (zarówno tych z edukacji formalnej, nieformalnej oraz uczenia się pozaformalnego);
  • Pozyskanie wiedzy na temat wspierania rozwoju zawodowego pracowników, prowadzenia oceny rzeczywistych kwalifikacji kandydatów do pracy, tym samym ograniczenia kosztownych błędów w rekrutacji;
  • Pozyskanie wiedzy na temat możliwości zwiększenia wartości firmy na rynku – uzyskania przewagi konkurencyjnej, poprzez jakość wykonywanych usług, wynikających z potwierdzonych kwalifikacji pracowników;
  • Pozyskanie wiedzy na temat możliwości zwiększenia szans zdobywania zamówień na europejskim rynku poprzez wykazanie rzeczywistej wartości kwalifikacji posiadanych przez kadrę przedsiębiorstwa (dzięki możliwości odniesienia polskich kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych w innych krajach);
  • Pozyskanie możliwości precyzyjnego zdefiniowania potrzebnych na danym stanowisku kwalifikacji na początkowym etapie rekrutacji np. przy redagowaniu ogłoszeń rekrutacyjnych;
  • Pozyskanie możliwości kreowania takich kwalifikacji w branży, jakie są potrzebny pracodawcy

 

POBIERZ PROGRAM

 

 

LINK DO REJESTRACJI

 

 

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminariach jest bezpłatny;
  • liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-mail z potwierdzeniem rejestracji i miejscem szkolenia;
  • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

 

Załączniki:

Informacje o zasadach zwrotu kosztu przejazdu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu


Kontakt:

Anna Fiedorczuk, tel. 573 444 568, e-mail: a.fiedorczuk@ibe.edu.pl
Beata Sulima, tel. 573 444 569, e-mail: b.sulima@ibe.edu.pl

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Czas

(Poniedziałek) 09:00 - 15:30

Miejsce

Łapy