październik 2018

08pazCały dzieńKształcenie ustawiczne a Zintegrowany System Kwalifikacji

Szczegóły spotkania:

Podczas seminarium uczestnicy poznają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest obecnie wdrażany w Polsce?
  • Jak wygląda procedura opisu i włączenia kwalifikacji do systemu (wprowadzenie, zarys)?
  • Jakie korzyści ZSK może przynieść interesariuszom systemu?

Ramowy program seminarium

Na spotkanie zapraszamy:

nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, osoby związane z obszarem kształcenia zawodowego i ustawicznego.

LINK DO ZAPISÓW NA SEMINARIUM

  • udział w seminariach jest bezpłatny,
  • liczba uczestników ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
  • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

Załączniki:

  • Informacje o zasadach zwrotu kosztów przejazdu
  • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Kontakt ws. szczegółowych informacji:
Ewelina Milewska: emilewska@instytutsiag.pl, tel. 22 460 16 89 – kwestie organizacyjne,
Sławomir Szymczak: s.szymczak@ibe.edu.pl, tel. 573 444 576 – kwestie merytoryczne,
Jan Kosmowski: j.kosmowski@ibe.edu.pl, tel. 573 444 590 – kwestie merytoryczne.

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Czas

Cały dzień (Poniedziałek)