Edukacja i kwalifikacje wobec wyzwań innowacyjności na przykładzie sektorów motoryzacji i przemysłu chemicznego

Publikacja wieńczy cykl badań prowadzonych w latach 2018–2021 na rzecz kwalifikacji w dwóch wybranych sektorach. W przyjętej koncepcji wykorzystano różne metody i techniki badań społecznych: zarówno jakościowe, jak i ilościowe oraz podejście oparte na analizie przypadku, co miało na celu integrację danych pozyskiwanych z różnych źródeł i ukazanie wyników w szerokiej perspektywie.

Przedmiotem zainteresowania autorów monografii jest zagadnienie innowacji – sposoby jej rozumienia i funkcji, jaką pełni dla gospodarki, ale przede wszystkim sposoby, w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć i wprowadzać ją dzięki wspieraniu uczenia się i rozwoju zawodowego pracowników.

W publikacji pokazano także praktyki zarządzania pracownikami (rekrutacja, awans, polityki szkoleniowe) w polskich firmach badanych branż na tle kierunków ich rozwoju. Jest ona interesującą pozycją dla wszystkich osób, które szukają odpowiedzi na takie pytania, jak:
• Czy każdy może być innowatorem?
• Jakie podejście do rozwoju umiejętności pracowników funkcjonuje w firmach obu branż?
• Czego poszukuje się u kandydatów do pracy i co jest doceniane w pracownikach firm
z tych branż?
• Czy typ branży wpływa na sposób zdobywania kwalifikacji?
• Co jest najlepszą miarą kompetencji?
• Jaką rolę w stymulowaniu procesów uczenia się pełni bezpośredni przełożony?

Pobierz publikację w języku polskim (PDF)

Edukacja i kwalifikacje wobec wyzwań innowacyjności na przykładzie sektorów motoryzacji i przemysłu chemicznego

LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
DATE OF PUBLICATION
2022
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Humenny Grzegorz, Kuklińska Katarzyna Lidia, Osowska Małgorzata, Grygiel Paweł