Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania

Prelegenci

Doktor nauk humanistycznych w obszarze pedagogiki, główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badan Edukacyjnych w Warszawie; Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim; Wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG; Ekspert MEiN z zakresu doradztwa zawodowego; Członek Zarządu łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery; wykładowca akademicki; autorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych; ekspert w projektach międzynarodowych dotyczących rynku pracy i edukacji zawodowej.

Dorota Nawrat-Wyraz

Dr Dorota Nawrat-Wyraz

Moderator

Lider projektu ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych. Wcześniej pracował w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Universidad da Coruna (Hiszpania). Mówi biegle po hiszpańsku. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, wykorzystaniu nowych technologii w edukacji (np. Open Badges) oraz mechanizmach i strukturach transferu technologii. Pracował jako menedżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Od 10 lat prowadzi również szkolenia z zakresu zarządzania kompetencjami i motywacji w miejscu pracy.

IMG_3869

Michał Nowakowski

Nowe technologie w edukacji
Robrt-T-Ptaszek

Prof. Robert T. Ptaszek

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autor 14 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.

Prof. Orłowski

Witold M. Orłowski

Otwarty rynek pracy – prognozy i wyzwania

Pionier i prekursor karate tradycyjnego w Polsce. Przez 20 lat był uczniem sensei`a Hidetaki Nishiyamy – założyciela i pierwszego prezesa Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF), współzałożyciela Japan Karate Association (JKA). Posiada stopień mistrzowski 8 DAN nadany w świątyni Chokokuji Soto Zen w Tokio (Japonia). Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego (World Traditional Karate-do Federation, WTKF) z siedzibą w Genewie. Odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca.

Kwiecinski

Włodzimierz Kwieciński

Wartości w edukacji na przykładzie filozofii budo (japońskie sztuki walki)

Hanna Solarczyk-Szwec, dr hab. nauk społecznych, prof. nadzw. w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, redaktor naczelna Rocznika Andragogicznego. Obszary zainteresowań naukowych: edukacja całożyciowa, edukacja dorosłych, rozwój kompetencji społecznych przez całe życie, studia porównawcze edukacji ustawicznej.

18.10.2018 TORUN BEZ MAKIJAZU HANNA SOLARCZYK TO TEKSTU D WITT FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI / POLSKA PRESS

dr hab. prof. UMK Hanna Solarczyk-Szwec

Tendencje rozwojowe w edukacji całożyciowej

Ekspert zarządzania i przywództwa, ekspert branży usług rozwojowych, konsultant, trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w biznesie. Był wieloletnim wykładowcą ICAN INSTITIUTE (wydawca Harward Business Review). Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH, wiceprzewodniczącym Rady Interesariuszy ZSK, Rady ds. Kompetencji w PARP oraz Radcą i członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich w obszarze „lifelong learning” i zmian organizacyjnych. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji związanych z zarządzaniem i rozwojem, rynkiem usług rozwojowych i edukacji pozaformalnej. Jest współautorem książki „Sensotwórczość”.

Piotr Piasecki_1

Piotr Piasecki

Edukacja całożyciowa w nowej odsłonie. Nowe role i możliwości dla edukatorów

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, członek komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ds. Nauki, Kultury i Sportu. Radny sejmiku łódzkiego VI kadencji, działacz partyjny, nauczyciel historii, autor wielu książek i artykułów. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia, studia licencjackie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. A także studia podyplomowe w WSGK oraz studia podyplomowe z zarządzania. Od 2004 roku działa w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkukrotnie uzyskał mandat radnego powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

Processed with VSCO with a6 preset

Zbigniew Ziemba

Dobre praktyki: edukacja zawodowa i kwalifikacje dla rozwoju regionu

Doktor nauk społecznych, ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmował się szeroko pojętą problematyką uczenia się i edukacji jako badacz społeczny, streetworker, trener, nauczyciel akademicki i koordynator projektów. Od 2018 roku pracuje w IBE w projektach wspierających wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obecnie koordynuje realizację badania uczestnictwa dorosłych w całożyciowym uczeniu się „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”.

Wojciech Gola - zdj

Wojciech Gola

Uczenie się w miejscu pracy - doświadczenia uczestników badania „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”

Pracuję w fundacji Katalyst Education, w której współtworzę Mapę Karier (https://mapakarier.org/), innowacyjną platformę edukacyjną przybliżającą uczniom nowoczesny rynek pracy. Na co dzień rozwijam nowe funkcjonalności Mapy Karier, prowadzę wywiady z przedstawicielami ciekawych branż dla młodzieży (youtube.com/ZawodowyStream), tworzę materiały edukacyjne oraz szkolę z wykorzystania naszych narzędzi. Zajmuje się również analizą i wizualizacją danych, pomagając fundacji w podejmowaniu trafniejszych decyzji dotyczących rozwoju projektów. Prowadzę bloga https://jezykdanych.pl. klaudia.stano@katalysteducation.org
+48 608 304 129

Klaudia Stano_zdjęcie

Klaudia Stano

„Znajdź swoją pasję" i inne szkodliwe przekonania o karierze zawodowej

psycholog i doradca zawodowy, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, ekspert w zakresie kształcenia podyplomowego. Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych.

Andrzej Zbonikowski

dr Andrzej Zbonikowski

Moderator

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, pedagog, trener biznesu. Główny analityk i Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w woj. opolskim, specjalizujący się w opisywaniu kwalifikacji rynkowych zgodnie ze standardami ZSK (branża budowlana, drzewno-leśna, IT, lean w medycynie). Przez 10 lat pracowała dla opolskich firm i instytucji szkoleniowych jako specjalista ds. kształcenia oraz specjalista ds. projektów UE.

Wojtal Agnieszka

Agnieszka Wojtal

Moderator

Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autor 14 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.

Man and woman empty avatars set (casual and business style). Vector photo placeholder for social networks, resumes, forums and dating sites. Male and female "no photo" images for unfilled user profile

Krzysztof Fintzel

Moderator

Absolwentka geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Geografii UMK, gdzie uzyskała tytuł doktora Nauk o Ziemi. Autorka ponad 100 artykułów. Od ponad 10 lat pracuje w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy, gdzie kontynuuje swoją działalność naukowo-badawczą. Od 4 lat jest Dyrektorem tego Urzędu. Swoje działania ogniskuje wokół rozwijania specjalizacji Urzędu, tj. ogólnokrajowych zadań na rzecz statystyki publicznej w obszarach statystyki rynku pracy oraz wynagrodzeń i kosztów pracy.

dr Gierańczyk_Wiesława

dr Wiesława Gierańczyk

Sytuacja na rynku pracy w Polsce – zasoby kadrowe

Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim, prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz aplikację radcowską przy OIRP w Łodzi. Od 2019 roku pełniący obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Od 2014 roku radny Rady Miejskiej w Łodzi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pracuje w Komisji Edukacji, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Komisji Kultury, Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Transportu i Ruchu Drogowego.

Kamil Jeziorski

Kamil Jeziorski

Rynek pracy w regionie łódzkim – stan, prognozy i perspektywy rozwoju, rozwiązania wspierające edukację całożyciową
Man and woman empty avatars set (casual and business style). Vector photo placeholder for social networks, resumes, forums and dating sites. Male and female "no photo" images for unfilled user profile

Katarzyna Pawlata

Rynek pracy w regionie łódzkim – stan, prognozy i perspektywy rozwoju, rozwiązania wspierające edukację całożyciową

Wicedyrektor w Zespole doradztwa dla sektora publicznego w PwC.
Zuzanna specjalizuje się w doradztwie dla instytucji sektora publicznego. Realizuje projekty z zakresu budowy i wdrażania strategii rozwoju miast i regionów, tworzenia programów aktywizacji gospodarczej i wspierania firm. W ramach projektów prowadzi badania z zakresu edukacji i rynku pracy na potrzeby kreowania polityk publicznych. Wspiera urzędy we wrażaniu rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zuzanna koordynowała szereg projektów na rzecz wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce.

Zuzanna Bartczak

Zuzanna Bartczak

Kwalifikacje przyszłości w postcovidowej rzeczywistości

Meanager Zespołu people & change w PwC
Mateusz od ponad 16 lat prowadzi badania z zakresu edukacji i rynku pracy zarówno na potrzeby kształtowania polityk publicznych, jak i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. W PwC odpowiedzialny za obszar People Analytics, będącego częścią globalnej sieci zajmującej się całym obszarem zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach. Zaangażowany w projekty z zakresu dopasowania profili kompetencyjnych pracowników do specyfiki kultury organizacyjnej i wyzwań biznesowych oraz zarządzania ich rozwojem.

Mateusz Zych_zdj2

Mateusz Zych

Kwalifikacje przyszłości w postcovidowej rzeczywistości

Główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych, Regionalny Lider ds. ZSK w woj. kujawsko-pomorskim, związany z branżą badań rynku i opinii, współpracuje w projektach dotyczących sektora publicznego (resorty edukacji, kultury, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz jednostki centralne IPiSS, PARP) oraz prywatnego: branża farmaceutyczna, budowlana, spożywcza, produkcji przemysłowej i motoryzacji. Ekspert Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości w Obserwatorium Kompetencji Przyszłości. Wykładowca socjologii w WSB, SWPS oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Socha Z_zdjęcie

dr Ziemowit Socha

Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w branży TSL – badania regionalne

Manager - z wykształcenia nauczyciel - ukończył Zarządzanie Oświatą oraz Podyplomowo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada prawie 30 lat praktyki w szkołach oraz firmach. Zajmowane stanowiska od szeregowego pracownika do dyrektora generalnego. Specjalista, edukator i zarazem Andragog. Konsultant systemów obiegów wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów zgodnych z procedurami ISO. W ramach projektów - twórca programu nauczania i walidacji podstaw obsługi komputera i programów: - graficznych w ramach współpracy z Bydgoskim Polskim Związkiem Głuchych; - biurowych w ramach współpracy z Bydgoskim Okręgowym Polskim Związkiem Niewidomych oraz Małopolskim Związkiem Niesprawnych Ruchowo. Egzaminator Państwowy zawodu Technik Informatyk i realizator jako podwykonawca sieci nisko-prądowej na Oddziale Medycyny Sądowej Akademickiego Szpitala im. Dr Jurasza. Autor Kryteriów Weryfikacji zawodu Technika Programisty z 2019 roku oraz w ramach kwalifikacji rynkowej Kryteriów Weryfikacji zawodu Mechanik Pojazdów Hybrydowych i Elektrycznych.

Przemyław Muller

Przemysław Müller

Walidacja jako przykład nowego podejścia do zdobywania kwalifikacji

W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje od 2018 roku. Doktor nauk społecznych, regionalny lider ds. ZSK w Województwie Mazowieckim. Prowadzi badania dotyczące kompetencji pracowników oraz procesu uczenia się, wspiera tworzenie opisów kwalifikacji rynkowych i upowszechnia ZSK. Koordynował tworzenie trzech Sektorowych Ram Kwalifikacji. Reprezentuje IBE w Sektorowych Radach ds. Kompetencji Handlu oraz Żywności Wysokiej Jakości

Piotr Klatta

dr Piotr Klatta

Moderator

Jestem absolwentką pedagogiki społecznej na UŁ, dziennikarstwa w dawnej WSHE oraz studiów podyplomowych psychologia biznesu dla menedżerów w Szkole im. Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie studiów rozpoczęłam pracę w mediach publicznych (Radio Łódź), co było doskonałą szkołą kształtowania charakteru i początkiem pracy z biznesem. Do niedawna pełniłam funkcję Pełnomocnika ds. Obsługi Przedsiębiorców przy Prezydencie Miasta Zgierza, prowadziłam Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Dziś jestem dyrektorem Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Marzę o rozwijaniu przedsiębiorczości przy wykorzystaniu otaczającego mnie ogromnego potencjału, który jest w ludziach.

20210526_143711

Magdalena Szewczyk

Moderator

Ekonomistka, przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku szkoleń i edukacji pozaformalnej, ekspert PKA, wykładowca, trener, coach, doradca biznesowy. Praktyk gospodarczy - od 1993 prowadzi szkołę językową BRITISH CENTRE, obecnie również centrum egzaminacyjne autoryzowane przez Cambridge University oraz firmę szkoleniową BC Training-Coaching-Consulting. Działa na rzecz samorządu branżowego i gospodarczego w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców: PIFS, ŁIPH, Klub 500-Łódź, RZPiPZŁ Lewiatan. Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG. Od 2011 radna Sejmiku WŁ.

Bozena Ziemniewicz zdjecie

Bożena Ziemniewicz

: Jakich kompetencji i kwalifikacji pracowników poszukują przedsiębiorcy w regionie łódzkim?

Prawnik, przedsiębiorca, dyrektor Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej LEWIATAN Od 12 lat związany z organizacjami pracodawców. Początkowo jako przewodniczący Forum Młodych Konfederacji Lewiatan w województwie łódzkim, a następnie i obecnie Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej LEWIATAN Autor i koordynator projektów unijnych kierowanych do przedsiębiorców i zmierzających do budowania przestrzeni dla rozwoju działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w naszym regionie. Zajmuje się również doradztwem i consultingiem w biznesie. W mediach aktywnie zabiega o poprawę jakości i przejrzystości prawa. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną na nartach bądź w podróżach.

Maciej Plutecki

Maciej Plutecki

Szkolenia pracowników i transfer wiedzy w przedsiębiorstwach – problemy, wyzwania, rozwiązania

P.o. zastępcy dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Uznana ekspertka rynku szkoleniowego. Od dwudziestu lat związana z PARP, zajmuje się wsparciem przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem. Jest odpowiedzialna za Bazę Usług Rozwojowych – największą w Polsce bazę oferującą usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP oraz program Akademia Menadżera Innowacji.

A_Berg_Koza_PARP

Aleksandra Berg-Koza

Przyszłość zaczyna się dziś. Przygotuj się na nią z Bazą Usług Rozwojowych

Doradca zawodowy, regionalny lider ds. ZSK, ekspert IBE; absolwent UAM, WSB Poznań, ICAN Institute. Utworzył ponad 60 placówek edukacyjnych. Menedżer projektów oświatowych, szkoleniowych i badawczych. Adaptował na system kursowy metody aktywizujące: Kofoeds Skole (Dania), BWTW e.V. (Niemcy). Autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów edukacyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Wspiera rozwój programu P-TECH.

Sławomir Szymczak

Sławomir Szymczak

P-Tech – model współpracy szkoły z pracodawcami

Dyrektor handlowy i prokurent lotniska w Łodzi. W latach 2012–2017 członek Rady Programowej TVP w Łodzi. Wykładowca elektronizacji zamówień publicznych na Uniwersytecie Łódzkim, a w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi bezpieczeństwa portów lotniczych. Członek Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie rozwiązań transportowych oraz robotyki procesów technologicznych. Prywatnie podróżnik do miejsc nieoczywistych.

ARTUR_FRAJ

Artur Fraj

Innowacyjne praktyki transferu wiedzy – dobre praktyki we współpracy ze szkołamii uczelniami