“Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”. Materiały pokonferencyjne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo oraz wystąpieniami prelegentów, którzy wystąpili na konferencji "Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania".

Konferencja “Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania” to kolejne wydarzenie zrealizowane przez Regionalne Centrum ds. ZSK działające w województwie łódzkim. Spotkanie poświęcone było edukacji w kontekście łączenia wielu środowisk: edukatorów, szkoleniowców, pracodawców, organizacji otoczenia biznesu, instytucji rynku pracy, władz samorządowe oraz wszystkich tych, dla których idea „uczenia się przez całe życie” jest priorytetem.

Podczas konferencji wystąpili eksperci oraz praktycy, którzy podzielili się wiedzą oraz doświadczeniami. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo oraz wystąpieniami prelegentów. Więcej informacji oraz biogramy ekspertów można znaleźć tutaj.

Sesja plenarna. “Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”

Powitanie
dr hab. Robert Tomasz Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
dr Dorota Nawrat-Wyraz, Regionalny Lider ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

Nowe technologie w edukacji
Michał Nowakowski, Lider projektu ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

Otwarty rynek pracy – prognozy i wyzwania
prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Wartości w edukacji na przykładzie filozofii budo (japońskie sztuki walki)
Włodzimierz Kwieciński, Prezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego

Edukacja całożyciowa – nowe trendy, możliwości, wyzwania

Wprowadzenie
dr Dorota Nawrat-Wyraz, Regionalny Lider ds. ZSK Instytut Badań Edukacyjnych,
dr Andrzej Zbonikowski, Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Tendencje rozwojowe w edukacji całożyciowej
dr hab. prof. UMK Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja całożyciowa w nowej odsłonie. Nowe role i możliwości dla edukatorów
Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodniczący Sektorowej
Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Wiceprzewodniczący Komitetu Edukacji Zawodowej KIG

Uczenie się w miejscu pracy. Doświadczenia uczestników badania “ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”
dr Wojciech Gola, Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych

„Znajdź swoją pasję” i inne szkodliwe przekonania o karierze zawodowej
Klaudia Stano, Katalyst Education

Rynek pracy. Kwalifikacje dla rynku pracy – rozwiązania i projekty

Sytuacja na rynku pracy w Polsce – zasoby kadrowe
dr Wiesława Gierańczyk, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Rynek pracy w regionie łódzkim – stan, prognozy i perspektywy rozwoju, rozwiązania wspierające edukację całożyciową
Katarzyna Pawlata, kierownik Obserwatorium Rynku Pracy, WUP w Łodzi

Kwalifikacje przyszłości w postcovidowej rzeczywistości
Zuzanna Bartczak, Wicedyrektor w Zespole doradztwa dla sektora publicznego, PwC
Mateusz Zych, Manager Zespołu people & change, PwC

Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w branży TSL – badania regionalne
dr Ziemowit Socha, Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych

Walidacja jako przykład nowego podejścia do zdobywania kwalifikacji
Przemysław Müller, Dyrektor ds. Edukacji, v8 Team

Edukacja dla biznesu – biznes dla edukacji

Jakich kompetencji i kwalifikacji pracowników poszukują przedsiębiorcy w regionie łódzkim?
Bożena Ziemniewicz, przedsiębiorca, pełnomocnik PIFS, Wiceprzewodnicząca Rady
Gospodarczej Województwa Łódzkiego, Przewodnicząca Komitetu Edukacji
Zawodowej KIG, Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Radna Sejmiku

P-Tech – model współpracy szkoły z pracodawcami
Sławomir Szymczak, Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych

Przyszłość zaczyna się dziś. Przygotuj się na nią z Bazą Usług Rozwojowych
Aleksandra Berg-Koza, p.o. zastępcy dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr
w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenia pracowników i transfer wiedzy w przedsiębiorstwach – problemy, wyzwania, rozwiązania
Maciej Plutecki, Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych
Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Lewiatan

Innowacyjne praktyki transferu wiedzy – dobre praktyki we współpracy ze szkołami i uczelniami
Artur Fraj, dyrektor handlowy Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, partner
biznesowy dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne AHE

Podsumowanie sekcji

dr Piotr Klatta Lider Regionalny ds. ZSK Instytut Badań Edukacyjnych,
Magdalena Szewczyk, Dyrektor Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Podsumowanie sesji plenarnych

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń