e-wnioski ZRK – nowe narzędzie do składania wniosków do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Jednym z zadań podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (PP ZRK) jest przyjmowanie wniosków m.in. o: włączenie do ZSK kwalifikacji oraz przyznanie uprawnienia do nadawania danej kwalifikacji. Wnioski poprawne pod względem formalnym PP ZRK przekazuje do właściwych ministrów.
okno logowania na tle zdjęcia dłoni piszących na klawiaturze

e-wnioski ZRK – składanie wniosków nigdy nie było tak proste

Od 2016 r. do stycznia 2024 r. wpłynęły 542 wnioski o włączenie kwalifikacji oraz 562 wnioski od podmiotów, które chcą wydawać certyfikaty wyróżnione znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Zebrane doświadczenia pozwoliły przygotować nowe narzędzie do składania wniosków.

>>>>> https://e-wnioski.kwalifikacje.gov.pl/

Co to właściwie są e-wnioski ZRK?

System e-wnioski ZRK zapewnia sprawne składanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Korzystają z niego podmioty, które zamierzają włączyć do ZSK nową kwalifikację czy ubiegają się o status instytucji certyfikującej. Pracownikom ministerstw nowy system ułatwia skuteczne rozpatrywanie złożonych wniosków.

Poza realizacją procedury opisanej w ustawie o ZSK narzędzie to usprawnia pracę, pozwala monitorować aktywności oraz umożliwia użytkownikom otrzymanie adekwatnego i szybkiego wsparcia ze strony pracowników Zespołu obsługi ZRK.

zrzut ekranu z e-wniosków

https://e-wnioski.kwalifikacje.gov.pl/

Blisko 8 lat wspólnej drogi. Warto skorzystać z nowej, zmodernizowanej trasy

Od uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 15 lipca 2016 roku, aż do końca grudnia 2023 roku nasi użytkownicy korzystali z systemu informatycznego, którego znakiem rozpoznawczym był przycisk funkcyjny tzw. “oko”. Z tym nieodłącznym elementem ówczesnego narzędzia wiąże się wiele historii, o których słyszeliśmy podczas setek wspólnych spotkań. Przyszedł czas zmienić optykę, a nowelizacja ustawy o ZSK była dla nas dodatkowym impulsem do wprowadzenia korzystnych zmian.

Słuchamy swoich użytkowników

Postawiliśmy na nowy wygląd, większą intuicyjność i przejrzystość narzędzia. Od teraz użytkownicy mogą korzystać też z automatycznych powiadomień o zmianie statusu wniosku, formatowania tekstu czy dostępu do treści wniosku na każdym etapie jego rozpatrywania. Te i inne funkcjonalności nie byłyby możliwe bez konsultacji z osobami, które na co dzień pracowały w IBE z użytkownikami ZRK. Przedstawiciele wnioskodawców, instytucji certyfikujących kwalifikacje czy ministerstw – to dzięki nim wiedzieliśmy, co warto kontynuować, z czego zrezygnować i co na końcu można wdrożyć, by ich codzienna praca z ZRK była przyjemniejsza i bardziej efektywna.

zrzut ekranu z e-wniosków 

“To nie jest nasze ostatnie słowo”

Powyższe zdanie można często usłyszeć od pracowników zaangażowanych w powstawanie narzędzia e-wnioski ZRK. Pozostaje zatem oczekiwać ciągłego dialogu z użytkownikami i rozwoju systemu w przyszłości.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn