Dwie nowe kwalifikacje jeździeckie włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

głowa kasztanowatego konia
Do ZSK włączone zostały 2 nowe kwalifikacje związane z jeździectwem: „Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym” oraz „Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym”.
[fot. Canva]

Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym” jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć jeździeckich w dyscyplinach olimpijskich A, B, C. Jest również przygotowana do planowania, prowadzenia i oceny procesu szkoleniowo-treningowego, obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów jeździeckich. Posługuje się metodami i narzędziami pracy charakterystycznymi dla jeździectwa, dostosowując je do uwarunkowań rozwoju ontogenetycznego sportowców, celów i postępów treningowych. W odniesieniu do ramowego cyklu szkoleniowego przygotowuje konspekty zajęć (jednostek treningowych), dobierając ćwiczenia do tematu zajęć, poziomu umiejętności jeźdźca oraz wieku i poziomu wyszkolenia konia. Prezentuje umiejętności jeździeckie, wykonując poprawnie technicznie przejazdy ujeżdżeniowe oraz parkurowe, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji.

Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym” jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć jeździeckich. Posługuje się metodami i narzędziami pracy charakterystycznymi dla jeździectwa, dostosowując je do uwarunkowań rozwoju ontogenetycznego uczniów, celów i postępów zajęć. Przygotowuje konspekty zajęć, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć, poziomu umiejętności oraz wieku jeźdźca. Prezentuje umiejętności jeździeckie, wykonując poprawnie technicznie przejazdy parkurowe oraz terenowe, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. 

Już niedługo, kiedy kwalifikacje otrzymają Instytucje Certyfikujące (IC) oraz Podmioty Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu. Więcej informacji o kwalifikacjach rynkowych można znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn