W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dobre praktyki w systemie kwalifikacji (2015)

Publikacja zawiera interesujące przykłady potwierdzania kompetencji oraz współpracy przedstawicieli edukacji i rynku pracy.

Jak przedstawia się system certyfikacji w księgowości czy rzemiośle, a jakie rozwiązania stosuje się w branży informatycznej lub językowej? Czy działalność związana z podnoszeniem kwalifikacji cieszy się popularnością w różnych regionach? Opracowanie zawiera przykłady dobrych praktyk, które pokazują, jak można wpłynąć na system edukacji i rynek pracy tak, by służyły one najlepiej społeczeństwu. Przedstawione praktyki zawierają opis zasad, procedur i rozwiązań stosowanych w  różnych obszarach systemu kwalifikacji oraz w różnych sektorach. Wszystkie zebrane praktyki były omawiane w czasie debaty społecznej i konferencji regionalnych przeprowadzanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 4 MB)
Pobierz publikację EPUB w języku polskim (EPUB, 8 MB)

 

W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dobre praktyki w systemie kwalifikacji (2015)

okładka publikacji W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji
okładka publikacji W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2015
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Szumilewicz Anna , Piątek Bożena, Jarosz Elżbieta , Rudomino Ewa , Kasznia Halina , Pulwarski Jacek, Kosakowska Jolanta, Szczepańska Małgorzata , Szymańska-Koszczyc Mariola