Dobra informacja dla webmasterów i grafików

W dniu 28 maja 2019 roku status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uzyskały dwie nowe kwalifikacje: “Tworzenie witryn internetowych” oraz “Projektowanie grafiki komputerowej”. Wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym w tym kierunku zachęcamy do zapoznania się z ich opisem oraz zdobywania stosownych certyfikatów.

Tworzenie witryn internetowych

Osoba posiadającą kwalifikację “Tworzenie witryn internetowych” jest przygotowana do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania front-endu witryny internetowej, wykorzystując takie technologie jak HTML, CSS i Javascript. Instytucją certyfikującą tę kwalifikację jest “Fundacja VCC”, a instytucją pełniącą funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości – „Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy”.

Projektowanie grafiki komputerowej

Osoba posiadająca kwalifikację “Projektowanie grafiki komputerowej” samodzielnie projektuje i publikuje projekt graficzny, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów. Instytucją certyfikującą kwalifikację została “Fundacja VCC”, natomiast podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości – „Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy”.

Wraz z włączeniem ich do ZSK, liczba kwalifikacji funkcjonujących w systemie wzrosła do 11. Więcej informacji o kwalifikacjach dostępne jest na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji:

Facebook
Twitter
LinkedIn