Dbamy o formę doradców zawodowych! Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK” w Pile

osoba robiąca notatki
Seminarium było przestrzenią do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych niezwykle cennych kontaktów. W trakcie rozmów pojawiły się również pomysły na kolejne seminaria i warsztaty.

Podczas spotkania prowadzący skupili się na praktycznych aspektach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji istotnych w pracy doradcy zawodowego. W pierwszej części seminarium usystematyzowano wiedzę uczestników oraz przekazano im informacje dotyczące zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o ZSK. Kolejne dwie części dotyczyły narzędzi, aplikacji i platform on-line opracowanych przez IBE w ramach realizowanych projektów ZSK. Prowadzący zaprezentowali i omówili takie narzędzia jak:

Seminarium przygotowali i przeprowadzili eksperci ZSK 6: Jan Kosmowski i Dariusz Sikorski.

W seminarium uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych, branżowych i średnich, przedstawiciele pracodawców oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Zostało ono zorganizowane 20 maja 2024 r. we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z którym Instytut Badań Edukacyjnych współpracuje w zakresie upowszechniania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zostało przygotowane i przeprowadzone z myślą o doradcach zawodowych.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn