Czym jest upskilling?

różnej wielkości strzałki skierowane w górę
Upskilling to inaczej podnoszenie kwalifikacji, czyli rozwój w ramach już posiadanych kompetencji, który umożliwia pracownikom poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w tym zakresie. Z kolei firmom pozwala np. na wypełnianie luki kompetencyjnej.

W ten sposób pracownicy, rozwijając się w danym obszarze i podnosząc swoje kompetencje, stają się ekspertami w swojej dziedzinie. Zdobyte umiejętności wspierają rozwój obranej ścieżki kariery, umożliwiają otrzymanie podwyżki, awansu lub zmianę pracy na lepszą, pozwalają pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy i zapewniają poczucie satysfakcji płynące z samodoskonalenia.

Upskilling to nie tylko uczestniczenie w szkoleniach, kursach, czy studiach podyplomowych. To również samokształcenie oraz wykorzystywanie doświadczeń zdobytych zarówno w pracy, jak i poza nią. Jest to zatem ważny element filozofii uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

Zintegrowany System Kwalifikacji wspiera w upskillingu zarówno pracowników, jak i pracodawców

Ci pierwsi mogą, po wykazaniu się podczas procesu zwanego walidacją posiadaniem wymaganych kompetencji, otrzymać wiarygodny certyfikat poświadczający wybraną kwalifikację. Przy czym nie jest ważne, w jaki sposób zdobyli oni wiedzę i umiejętności. Większe znaczenie mają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiedzą, jakie posiadają umiejętności i kompetencje oraz czy, i w jaki sposób, potrafią je wykorzystać w pracy. Pracownicy, osoby planujące zmianę ścieżki kariery albo dopiero startujące na rynku pracy również mogą skorzystać z narzędzi ułatwiających planowanie kariery i podsumowywanie osiągnięć, np. z aplikacji Moje PortfolioKompas lub Kompas szkolnictwa branżowego. Z kolei wspierając się informacjami zawartymi w Sektorowych Ramach Kwalifikacji, mogą oni bardziej świadomie podchodzić do rozwoju swojej kariery zawodowej i samodzielnie wyznaczając ścieżki kariery i samokształcenia.

Wszystkie kwalifikacje dostępne w ramach ZSK, w tym wolnorynkowe, zgromadzone zostały w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Można w nim łatwo znaleźć informacje dotyczące np. wymagań, jakie należy spełnić ubiegając się o certyfikat albo jaka instytucja certyfikująca i gdzie przeprowadza walidację.

Z kolei pracodawcy korzystający z rozwiązań oferowanych przez ZSK, mogą łatwo i obiektywnie porównać umiejętności np. kandydatów do pracy albo zaprojektować stanowisko (lub też ujednolicić opisy stanowisk już istniejących). Dzięki opisom efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji, zawartym w opisach kwalifikacji dostępnych w ZRK, można w prosty sposób stworzyć przejrzyste ogłoszenie o pracy, potem – łatwo i obiektywnie porównać kompetencje kandydatów. Sektorowe Ramy Kwalifikacji pomagają firmom szerzej spojrzeć na kompetencje branżowe występujące w ich środowisku biznesowym, a dzięki temu – efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi i skuteczniej konkurować na rynku pracy. Są źródłem informacji o wymaganych w danym sektorze kwalifikacjach oraz przydatnym narzędziem do tworzenia programów edukacyjnych. Pomagają w budowaniu i rozwoju zespołu, określeniu luk kompetencyjnych i potencjału pracowników. Ułatwiają też przeprowadzenie oceny pracowników.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn