Cyfryzacja nowej mobilności

Prelegenci

Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. studenckich. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie. Ekspert w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu, a także Koordynator ds. dostępności w województwie lubelskim. Brał udział w projektach i badaniach dotyczących edukacji, polityki społecznej i polityki zatrudnienia. W wolnym czasie korzysta z uroków Roztocza, dobrej książki i aktywności sportowej.

Jakub-Koper-IBE-

Dr Jakub Koper

Lider projektu ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych. Wcześniej pracował w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Universidad da Coruna (Hiszpania). Mówi biegle po hiszpańsku. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, wykorzystaniu nowych technologii w edukacji (np. Open Badges) oraz mechanizmach i strukturach transferu technologii. Pracował jako menedżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Od 10 lat prowadzi również szkolenia z zakresu zarządzania kompetencjami i motywacji w miejscu pracy.

IMG_3869

Michał Nowakowski

Manager z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Zarządzanie Oświatą oraz Podyplomowo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada prawie 30 lat praktyki w szkołach oraz firmach. Jest konsultantem systemów obiegów wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów zgodnych z procedurami ISO. Twórca programu nauczania oraz walidacji podstaw obsługi komputera i programów. Autor Kryteriów Weryfikacji zawodu Technika Programisty z 2019 roku oraz w ramach kwalifikacji rynkowej Kryteriów Weryfikacji zawodu Mechanik Pojazdów Hybrydowych i Elektrycznych. Ponadto, Egzaminator Państwowy zawodu Technik Informatyk. Zwykły człowiek oraz "Super Tato" trójki pędraków, którzy motywują go do działania.

Przemyław Muller

Przemysław Müller

Doradca zawodowy, regionalny lider ds. ZSK, ekspert IBE; absolwent UAM, WSB Poznań, ICAN Institute. Utworzył ponad 60 placówek edukacyjnych. Menedżer projektów oświatowych, szkoleniowych i badawczych. Adaptował na system kursowy metody aktywizujące: Kofoeds Skole (Dania), BWTW e.V. (Niemcy). Autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów edukacyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Wspiera rozwój programu P-TECH.

Sławomir Szymczak

Sławomir Szymczak

Główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych, Regionalny Lider ds. ZSK w woj. kujawsko-pomorskim, związany z branżą badań rynku i opinii, współpracuje w projektach dotyczących sektora publicznego (resorty edukacji, kultury, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz jednostki centralne IPiSS, PARP) oraz prywatnego: branża farmaceutyczna, budowlana, spożywcza, produkcji przemysłowej i motoryzacji. Ekspert Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości w Obserwatorium Kompetencji Przyszłości. Wykładowca socjologii w WSB, SWPS oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Socha Z_zdjęcie

dr Ziemowit Socha

W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje od 2018 roku. Doktor nauk społecznych, regionalny lider ds. ZSK w Województwie Mazowieckim. Prowadzi badania dotyczące kompetencji pracowników oraz procesu uczenia się, wspiera tworzenie opisów kwalifikacji rynkowych i upowszechnia ZSK. Koordynował tworzenie trzech Sektorowych Ram Kwalifikacji. Reprezentuje IBE w Sektorowych Radach ds. Kompetencji Handlu oraz Żywności Wysokiej Jakości

Piotr Klatta

dr Piotr Klatta

Doktor nauk społecznych, ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmował się szeroko pojętą problematyką uczenia się i edukacji jako badacz społeczny, streetworker, trener, nauczyciel akademicki i koordynator projektów. Od 2018 roku pracuje w IBE w projektach wspierających wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obecnie koordynuje realizację badania uczestnictwa dorosłych w całożyciowym uczeniu się „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce”.

Wojciech Gola - zdj

Wojciech Gola

Menedżer ds. Branż Strategicznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Prawnik, politolog, Master of Business Administration. Posiada 14 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za koordynację działań PAIH dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, otwieranie nowych rynków, relacji z organizacjami sektora motoryzacyjnego, branżą paliw alternatywnych, transportem, analitykę rynkową i definiowanie nisz rynkowych.

Grzegorz Galczyński

Grzegorz Gałczyński

CEO firmy Inovatica AGV, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów autonomicznych. Inovatica AGV jako pierwsza polska firma wdrożyła komercyjnie system do retrofittingu wózków widłowych, który zmienił standardowe pojazdy w autonomiczne roboty do transportu wewnętrznego. Projekt ten jest stale rozwijany i uzyskał m.in. złoty medal targów Automaticon 2022. Jest autorem dziewięciu publikacji naukowych z dziedziny informatyki oraz projektów B+R.

Bogumił Zieba, CEO Inovatica AGV

Bogumił Zięba

Główny specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i wspierania LLL w województwie łódzkim.

Marcin Młynarczyk

Marcin Młynarczyk

Główny analityk do spraw badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie zachodniopomorskim. Trener biznesu z wieloletnią praktyką menedżerską w sektorze finansowym. W IBE zajmuje się upowszechnianiem rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wspiera podmioty w opisywaniu kwalifikacji rynkowych, prowadzi badania i analizy rynku pracy.

zsk-cyfryzacja-sikorski

Dariusz Sikorski

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada doświadczenie we wdrożeniach systemów SAP oraz optymalizacji procesów biznesowych. Z sukcesami wdrażał projekty w Polsce i za granicą dla firm BP, Loreal, Huawei, IBM, Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz PSE. Od 2016 roku zarządza projektem współdzielenia skuterów elektrycznych blinkee.city, który jest pionierem i liderem w dostarczaniu systemów miejskiego skutera elektrycznego.

marcin_maliszewski1 (1)

Marcin Maliszewski

Ekspert w dziedzinie systemów komputerowych oraz nowych technologii. Absolwent Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenia w branży IT. W ostatnich latach związany z rynkiem edukacyjnym, gdzie pełnił rolę Education Managera. Współpracował z placówkami w całej Europie oraz wdrażał nowoczesne technologie dla rynku edukacyjnego. Prywatnie lubi latać dronem oraz przeczytać dobrą książkę.

Konrad Wierzchowski

Konrad Wierzchowski

Dyrektor ds. Technologii Związku Cyfrowa Polska. Absolwent Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy, The George Washington University School of Business oraz specjalistycznych kursów w London Business School. Pracował w Lucent Technologies Poland, Telekomunikacji Polska S.A. - Orange, IBM Polska, a obecnie związany jest z Samsung Electronics Polska. Odpowiedzialny jest za rozwój biznesu oraz tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną, sektorem komercyjnym oraz politykę publiczną w zakresie regulacji technicznych.

Tomasz Chomicki

Tomasz Chomicki

CEO V8Team oraz główny organizator Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Implementator IT, pomysłodawca Akademii Młodego Mechanika oraz współtwórca kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych".

Adrian Dekowski

Adrian Dekowski

Head of Marketing w firmie Neptis. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych oraz Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym. Specjalizuje się w digital marketingu, zajmuje się budowaniem strategii marki Yanosik na polskim rynku. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z obszaru zarządzania projektem i zespołem. Ceni kreatywny marketing, zawsze szuka rozwiązań, a nie problemów. Prywatnie miłośniczka motoryzacji, w szczególności marki Porsche.

Julia Langa (1)

Julia Langa

Zajmuje się promowaniem i rozwojem rozwiązań chmurowych w oparciu o Google Cloud Platform. Absolwent Informatyki na Politechnice Warszawskiej. Posiada międzynarodowe doświadczenie korporacyjne (m.in. Oracle czy Siebel Systems), wprowadzał spółki na GPW, pracował w branży konsultingowej w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Działał przy transformacji technologicznej dużych przedsiębiorstw (telekomy, banki).

Pawel Psuty

Paweł Psuty

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, a od 2003 roku zastępca dyrektora. Organizator cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli "Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej". Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.

Artur Rudnicki

Artur Rudnicki

W IBM Polska odpowiada za program edukacyjny P-TECH (Pathways to Technology), będący systemowym podejściem do wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Historyk, pedagog i animator. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami. Prywatnie interesuje się polską kinematografią powojenną, historią jazzu oraz kolarstwem.

Roman Krzos

Roman Krzos

Organizuje i wdraża międzynarodowe programy edukacyjne International Baccalaureate (IB) i Cambridge International Education (CIE). Posiada akredytację Consul of International Schools (CIS) – prestiżowej organizacji, zrzeszającej najlepsze międzynarodowe szkoły na świecie. Posiada 20-letnie doświadczenie jako nauczyciel oraz manager edukacji międzynarodowej w krajach na całym świecie (m.in. Wielka Brytania, Indie, Chiny). Absolwent University of Bath w Wielkiej Brytanii, ze specjalizacją "Leading and Managing International Schools and Colleges".

Wojciech Zaras

Wojciech Zaraś

Dyrektor ds. Rozwoju, twórca polskich stacji ładowania samochodów elektrycznych marki EVB, produkowanych przez PRE Edward Biel. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży energetycznej. Przez wiele lat pracował na stanowisku Dyrektora Techniczno-Handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż i budowanie produktów dla energetyki niskiego i średniego napięcia. Absolwent Wydziału Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2017 r. działa w branży elektromobilności.

szymon biel

Szymon Biel

Od września 2020 r. wicedyrektor w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Jest członkiem: grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji, rady w Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości oraz grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarki w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przez wiele lat związany z firmą Volkswagen. Jego największym sukcesem jest budowa i uruchomieniem jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w ramach struktur Volkswagen Poznań. Aktywnie wspierał również rozwój nowej fabryki Volkswagena w podwrzesińskich Białężycach.

Tomasz Mackiewicz

Tomasz Mackiewicz

Prof. uczelni, MBA EMBA DBA - Kierownik Katedry Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wieloletni researcher w Laboratorium Neurokognitywnym Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowiec i praktyk z obszaru AI. Autor i współautor 11 książek oraz ponad 220 artykułów i rozdziałów w monografiach, kierownik lub wykonawca w 25 grantach i projektach innowacyjnych oraz 31 tematach badawczych. Posiada również 25-letnie doświadczenie w obszarze planowania, budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych w resorcie Obrony Narodowej oraz w przemyśle.

Dariusz Mikolajewski

Dariusz Mikołajewski