Byliśmy na otwarciu BCU w Łukowie

Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, uczestniczył w otwarciu Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem. Uroczystości towarzyszył panel konferencyjny pt. „Kierunki rozwoju i innowacje w obróbce metali”.
zdjęcie procesu obróbki skrawaniem
[ilustracja: Canva]

Wygłosił on wystąpienie “Kwalifikacje rynkowe z obszaru obróbki metali. Przedstawienie umiejętności opisanych w kwalifikacjach rynkowych z obszaru CNC”.

“Współpraca jest najważniejszym kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia. Dlatego Branżowe Centra Umiejętności są tak cennymi ośrodkami. To nie tylko miejsca, które zapewnią młodzieży, nauczycielom i osobom zatrudnionym w danej gałęzi gospodarki dostęp do najbardziej nowoczesnych w danej dziedzinie technologii, dzięki czemu będą oni mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, oraz doskonalić się w swoich zawodach. BCU mają też stanowić ośrodki sieciowania środowisk, łącząc szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa i instytucje związane z rynkiem pracy. Dzięki temu wszyscy uczestnicy lepiej poznają oczekiwania, potrzeby i problemy partnerów, i – co najważniejsze – będą mogli wspólnie szukać rozwiązań oraz wzajemnie się inspirować. Nasz zespół, Zespół ds. ZSK, czynnie angażuje się w takie działania, wspierając nawiązywanie dialogu pomiędzy edukacją a biznesem i propagując ideę uczenia się przez całe życie. Zintegrowany System Kwalifikacji jest naszą nowoczesną odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Wspiera również rozwój talentów w Polsce” – powiedział Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6.

Konferencja miała na celu:

  • wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy w zakresie ślusarstwa, mechaniki i obróbki skrawaniem;
  • wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami;
  • promowanie zawodów związanych z obróbką metali;
  • budowanie kompetencji przyszłości niezbędnych do funkcjonowania branży w warunkach przemysłu 4.0;
  • upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej;
  • budowanie nawyku uczenia się przez całe życie i wykorzystania technologii do nauki;
  • upowszechnianie zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 20219 r.

Filmowa relacja z otwarcia, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Artema Prykhodę i Piotra Majaka: >>>>> https://youtu.be/jSFTUpBHskg

W uroczystości udział wzięli m. in. przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Instytutu Badań Edukacyjnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Politechniki Lubelskiej, zarządu Powiatu Łukowskiego (starosta, Dariusz Szustek i wicestarosta, Janusz Kozioł), Rady Powiatu Łukowskiego, władz Łukowa, Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych i szkól miejskich, przedstawiciele związków zawodowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół oraz innych BCU w Polsce, uczniowie.

BCU Łuków

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn