Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim

Prelegenci

Lider projektu "Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)", Instytut Badań Edukacyjnych. Z pasji nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz hokeista reprezentujący barwy trzecioligowej Torpedy Warszawa. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu-PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego UW oraz Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW dla kierunku europeistyka.

M.Tauber_foto

Maciej Tauber

Ukończyła Politechnikę Częstochowską i studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunkach energetyka odnawialna i gospodarka odpadami. Jest dyplomowanym nauczycielem przedmiotów zawodowych, egzaminatorem CKE. Od IX.2018 – do chwili obecnej zatrudniona jest w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, obecnie na stanowisku ekspertki kluczowej. W ramach swoich obowiązków zawodowych koordynuje działania związane z opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji, opracowuje założenia projektów dotyczących edukacji zawodowej i identyfikacji kompetencji uczniów.

konferencja-maj-lodz-ok2

Monika Drzymulska-Derda

Marketerka, strateżka, wykładowczyni z 17 latami doświadczenia w branży. Właścicielka agencji Brand Useful. Pomaga firmom budować i prowadzić komunikację marketingową, która trafia do mózgu. Szkoli zespoły ze skutecznej komunikacji. Pracowała dla takich marek jak: Continental, Adampol, Temida, Amplus, Multikino, Zamek Wawel. Autorka książki „Neurocopywriting” https://www.ksiazkaneurocopywriting.pl/. Prowadzi bloga joannaburdek.pl.

konferencja-maj-lodz-ok3

Joanna Burdek

Prezes Zarządu Klastra LODZistics, pracownik dydaktyczny Instytutu Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Wydziałowy koordynator ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, konsultant w zakresie optymalizacji procesów logistycznych. Przewodniczący Rady Kierunku studiów Logistyka na Politechnice Łódzkiej, współautor programu studiów tego kierunku. Jeden z pomysłodawców Certyfikacji Menedżerów Województwa Łódzkiego, promotor wielu prac dyplomowych realizowanych na potrzeby przedsiębiorstw.

Marek Sekieta

doc. dr inż. Marek Sekieta

Autor i koordynator licznych projektów B+R. Od 2005r czynnie zaangażowany w przygotowanie i realizację projektów badawczych dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji oraz ewaluacji programów UE. Aktualnie koncentruje się na wdrożeniach innowacji, które dotyczą nowych metod badawczych, w tym biometrycznych (tj. eyetracking) w badaniach społecznych i marketingowych oraz na budowie systemów analityczno-prognostycznych m.in. w obszarze logistyki w ramach klastra LODZistics.

Marek Skrzyński

Marek Skrzyński

Specjalista ds. CSR oraz członek Rady Fundacji Instytut Przedsiębiorczości Społecznej. Współautor publikacji „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”. Inżynier logistyki, absolwent studiów magisterskich na kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja”. Interesuje się Azją Wschodnią oraz zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Damian Adamus

Damian Adamus

Właściciel firmy r2eko Artur Owczarek specjalizującej się w outsourcingu środowiskowym, audytach środowiskowych oraz specjalistycznych opracowaniach środowiskowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji kontroli przedsiębiorców w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska, zaś jako audytor GHG z doświadczeniem w wykonanych ponad 500 audytach związanych z emisją gazów cieplarnianych, Artur Owczarek wnosi do swojej firmy bogatą wiedzę specjalistyczną.

Artur Owczarek

Artur Owczarek

Nauczyciel kształcenia zawodowego. Od ponad 30 lat zajmuje się kształceniem logistyków, spedytorów, handlowców, ekonomistów. Ekspert kształcenia modułowego. Współautor podstaw programowych, programów nauczania i podręczników do kształcenia zawodowego. Autorka publikacji poświęconych kształceniu modułowemu i wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia. Promotorka edukacji normalizacyjnej. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie podniesienia efektywności kształcenia i rozwoju współpracy z pracodawcami. Obecnie nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Donata Andrzejczak

Donata Andrzejczak

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. 31 lat pracy w tym 12 na stanowisku dyrektora szkoły w ZSTL2.

konferencja-maj-lodz-ok

Andrzej Chojnacki

Ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi w województwie łódzkim od 2019 roku związana z Instytutem Badań Edukacyjnych. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu edukacji zdrowotnej i branży life-science. Entuzjastka aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Martyna Kruszyńska-Ostrowska

Martyna Kruszyńska-Ostrowska

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektach edukacyjno - wychowawczych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego - kierunek historia oraz studiów podyplomowych, kierunek zarządzanie. Pełniła funkcję dyrektora szkoły kolejowej. Reprezentanta Polski w debacie ” Your Erope, Your Say” zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny w Brukseli, w 2010r. Obecnie ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem ponadpodstawowym w PKP Intercity. Koordynatorka projektów Branżowe Centrum Umiejętności w Łodzi i w Siedlcach. Koordynatorka Dnia Edukacji i Kariery – Targi TRAKO 2023. Organizatorka współpracy ze szkołami. Pracowała w zespole powołanym przez prof. Marka Sitarza z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Katedra Transportu Szynowego ws. ustalenia kierunków współpracy w zakresie praktycznego kształcenia przyszłych kadr kolejowych.

Marzena Orzoł (2)

Marzena Orzoł

Doświadczenie zdobył poprzez wieloletnią pracę w firmach produkcyjnych, gdzie pełnił rolę inżyniera odpowiedzialnego za wdrożenia inwestycyjne oraz kierownika projektu w firmie produkcyjnej a także kierownika działu odpowiedzialnego za obszar Maintenance w firmie logistycznej. Obecnie, zasiada również w Zarządzie spółki córki ŁSSE, tj. Strefy Edukacji, która odpowiedzialna jest za branżowe transfery wiedzy do przemysłu, w tym inwestorów ŁSSE, a także jedyne w Polsce Technikum Automatyki i Robotyki szkolące uczniów we współpracy z przedstawicielami przemysłu, tj. inwestorów ŁSSE. Jako członek zarządu organizuje procesy oraz ofertę spółki, ale jednocześnie sam szkoli i dostarcza wiedzę z obszarów m.in. audyt maszyn, analiza predykcyjna, dyrektywy maszynowe.

Kamil Zjawiony

Kamil Zjawiony

Prawnik, entuzjasta piłki nożnej i miłośnik Słowacji. W codziennej pracy zarządzał transportem w takich spółkach jak Carrefour Polska czy Raben Logistics Polska skutecznie łącząc operacje, finanse i współpracę z klientem. Zawsze dąży do osiągnięcia najwyższych wyników, koncentrując się na silnej współpracy zespołowej, gdyż jednostki biorą udział w grze, a zespoły pokonują przeciwności. Obecnie wspiera także Polski Instytut Transportu Drogowego w roli eksperta oraz wykłada na jednej z łódzkich uczelni na kierunku Transport. Jeżeli chcesz zapoznać się z nowoczesnym poglądem Konrada na transport, prawo i futbol to zapraszamy na jego autorski profil LinkedIn.

Konrad Dąbrowski

Konrad Dąbrowski