Kompetencje w branży mechanicznej
– dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Prelegenci

Agnieszka Szymczak Zastępca Lidera projektu "Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce" z 10-letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania i doskonalenia tego systemu, w tym w obszarach tj. m.in. sektorowe ramy kwalifikacji, wspieranie instytucji certyfikujących, zewnętrzne zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji. Będąc jednym ze współautorów krajowej metodologii opracowywania i wdrażania sektorowych ram kwalifikacji, nadzorowała rozwój ram m.in. dla sektorów sportu i turystyki. Obecnie odpowiedzialna m.in. za nadzór nad współpracą IBE z Ministrem Koordynatorem ZSK w obszarze prac nad nowelizacją ustawy o ZSK. Przed dołączeniem do IBE przez wiele lat była HR Business Partnerem na rynku komercyjnym, odpowiadając za tworzenie, wdrażanie i doskonalenie narzędzi selekcji (w tym narzędzi do walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego), a także tworzenie narzędzi systemów zarządzania kompetencjami. Z wykształcenia socjolog.

Agnieszka Szymczak_zdjęcie

Agnieszka Szymczak

Zastępca Lidera projektu Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce

Kierownik Działu Ośrodek Certyfikacji Centrum Spawalnictwa Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Przedstawiciel Instytutu w strukturach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF). Pełni obowiązki zarządzającego (Chief Executive) Autoryzowaną Jednostką Nominowaną (ANB) IIW/EWF ds. Kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz zarządzającego (Scheme Manager) Autoryzowaną Jednostką Nominowaną ds. Certyfikowania Zakładów Produkcji Spawalniczej (ANBCC) IIW/EWF. W latach 2020-2022 prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej.

Michał Kubica_3

Michał Kubica

Kierownik Działu Ośrodek Certyfikacji Centrum Spawalnictwa

Maksymilian Borek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Materiałowa, specjalizując się w Inżynierii Spajania. Od kwietnia 2017 roku pracuje w firmie Progress Eco na stanowisku Głównego Spawalnika. Dodatkowo, od 2019 roku pełni funkcję Kierownika Ośrodka Szkolenia Spawaczy.

M. Borek

Maksymilian Borek

Progress Eco S.A.
Lechosław Tuz

Lechosław Tuz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jerzy Jabczuga – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie z 30- letnim stażem pracy w oświacie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Lotnicze Systemy Sterowania. Zaangażowany w rozwój nowoczesnej edukacji zawodowej i szkolnictwa branżowego oraz w promowanie idei uczenia się przez całe życie, w promocję zdrowia i rozwoju osobistego ucznia. Brał udział w wielu projektach edukacyjnych dotyczących szkolnictwa zawodowego. Współpracuje z wieloma instytucjami na rzecz rozwoju szkolnictwa.

Jabczuga.jpg.crdownload

Jerzy Jabczuga

Zespół Szkół im. Stanisława staszica w staszowie

Kierownik Katedry Spawalnictwa,kierownik studiów podyplomowych: „Technologie spawalnicze i kontrola jakości”. Członek: Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Professional Association in Modern Manufacturing Technologies, Modtech Iasi-Romania, ECNMgroup Electric Carbon Nanomaterials, University of Cambridge, Wielka Brytania. W latach 2017 do 2022 członek Rady Naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Od 2023 roku jest członek Komisji Inżynierii Powierzchni PAN. Obszary badawcze: spawalność nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, metalurgia procesów spawalniczych, kontrola jakości procesów spawalniczych, procesy zużycia ściernego i erozyjnego oraz zastosowanie nanostrukturalnych materiałów węglowych do modyfikacji właściwości i struktury spoin, procesy cięcia termicznego.

Jacek Górka

Jacek Górka

politechnika Śląska

Anna Zuszek jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra socjologii. Od 2010 roku aktywnie działała w obszarze instytucji rynku pracy, zdobywając bogate doświadczenie na różnych stanowiskach, takich jak doradca zawodowy, pośrednik pracy. Od 2018 roku związana jest z Instytutem Badań Edukacyjnych, obecnie Ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi w województwie świętokrzyskim.

Anna Zuszek

Anna Zuszek

Instytut Badań Edukacyjnych

W IBE od 6 lat wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji, opracowuje i szkoli z zakresu sektorowych ram kwalifikacji. Filolog, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, trener, badacz, ewaluator zewnętrzny. Ponad 20 lat współpracuje z WSiP jako autor programów nauczania , poradników metodycznych oraz podręczników do nauki języków obcych, z których uczą się uczniowie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Autorka podręczników dla studentów, materiałów metodycznych dla nauczycieli i materiałów dla uczniów. Przez 8 lat jako wizytator i zastępca dyrektora wydziału zajmowała się nadzorem pedagogicznym. Ekspert ORE weryfikujący e-materiały dla uczniów i nauczycieli języków obcych. Absolwentka studiów doktoranckich z językoznawstwa, studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi oraz administracji państwowej i samorządowej. Propagatorka Lifelong Learning.

Beata Ajchel

Beata Gawęcka-Ajchel

Instytut Badań Edukacyjnych

Dr inż. Bartłomiej Szwed jest adiunktem na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium spawalnictwa. Posiada tytuł Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika, uprawnienia do wykonywania badań NDT w pięciu metodach oraz jest certyfikowanym spawaczem. Ponadto, jest asystentem w Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy. Jego obszar specjalizacji to Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo.

Bartłomiej Szwed

Bartłomiej Szwed

politechnika Świętokrzyska

Kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy w Wydziale Promocji i Badań Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Anna Jastrzębska

Anna Jastrzębska

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Kierownik Biura Koordynacji ds. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Dorota Krajcarz

Dorota Krajcarz

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Usług Rozwojowych dla Klientów Indywidualnych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wołowiec

Agnieszka Wołowiec

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Pani Joanna Kubit ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie i inne liczne formy doskonalenia zawodowego. Od 2011 roku jest dyrektorem ZSNG, wdraża innowację programową i projekty edukacyjne umożliwiające wprowadzenie treści związanych 
z technologią wodorową. Jest zaangażowana w działania Porozumienia Sektorowego w obszarze edukacja.

J. Kubit

Joanna Kubit

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych