DZIAŁAJ W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI (ZSK)?

Reprezentujesz organizację branżową, stowarzyszenie, związek sportowy?

Włącz się w budowanie standardów kwalifikacji rynkowych.

ZSK daje możliwość opisania i porządkowania kwalifikacji, które odpowiadają na potrzeby firm i pracodawców. Każdy podmiot działający na rynku może zgłosić propozycję kwalifikacji rynkowej do włączenia do ZSK.

Zajmujesz się szkoleniami i wydajesz już certyfikaty?

Może jesteś specjalistą w swojej dziedzinie i uważasz, że mógłbyś certyfikować innych specjalistów?

Każdy podmiot, których prowadzi działalność gospodarczą i zapewni właściwe warunki organizacyjne, może zostać instytucją certyfikującą (IC) – a więc uzyskać prawo do nadawania kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 
Może także opisać i zgłosić kwalifikację rynkową do systemu. Jeśli minister włączy ją do ZSK, możesz zostać dla niej instytucją certyfikującą.

Prowadzisz firmę, która specjalizuje się w jakiejś dziedzinie?

Możesz zgłaszać do systemu opisane przez siebie kwalifikacje. Po konsultacjach środowiskowych ministrowie mogą włączyć je do ZSK.
 
Po włączeniu kwalifikacji do systemu możesz ubiegać się o nadanie uprawnień instytucji certyfikującej (IC), która będzie mogła prowadzić walidację i nadawać tę kwalifikację.