Aktywnie wspieramy branżę AGD

Polska jest liderem w produkcji urządzeń AGD w Europie. Sprzęty dla gospodarstw domowych wytwarzane w naszym kraju trafiają na rynki wielu państw na całym świecie. W ślad za rozwojem przemysłu oraz produktów AGD w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne kwalifikacje w tej branży.
osoba naprawiająca pralkę automatyczną
[ilustracja: Canva]

W przemyśle AGD w Polsce jest zatrudnionych bezpośrednio ponad 30 tysięcy pracowników, a dodatkowe ok. 70 tysięcy osób wspiera sektor pracując w takich obszarach, jak sprzedaż, transport, naprawa czy recykling. Szczególne znaczenie w tej branży ma segment związany ze specjalistycznymi naprawami urządzeń, stanowi bowiem kluczowe zaplecze wsparcia biznesu.

Osoby zajmujące się serwisem AGD to eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu wielu dziedzin, wykraczającą poza ramy zawodów kształcenia branżowego. Zakres specjalizacji technika AGD obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, mechaniki, mechatroniki i energetyki, a dodatkowo obszar cyberbezpieczeństwa i technologię Smart Home.

Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce – ZSK6”, zakładającego aktywne wsparcie organizacji branżowych, nawiązał współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Serwisów Urządzeń DomowychStowarzyszenie, które reprezentuje segment branży AGD dotyczący naprawy urządzeń, skorzystało ze wsparcia Instytutu obejmującego usługi doradcze w zakresie pomocy metodycznej przy opisie kwalifikacji sektorowej oraz specjalistyczne usługi szkoleniowe. 

Krzysztof Pokłacki, prezes PSSUD, postrzega Zintegrowany System Kwalifikacji jako doskonałe narzędzie pozwalające na skuteczną realizację wyzwań związanych z zapotrzebowaniem na kompetencje w branży AGD.

“Szukając rozwiązań w dobie wzrostu świadomości technicznej polskich klientów, pragniemy kształcić nową kadrę techniczną serwisantów AGD. Brak wykształconych pracowników, brak zawodu technika AGD, materiałów edukacyjnych, perspektyw branżowych wymusił na nas działania pomocowe w tym sektorze gospodarki usługowej. Na bazie naszego długoletniego doświadczenia, wiedzy i umiejętności nabytych przez długie lata współpracy z wiodącymi producentami światowymi staliśmy się kompetentni do przekazania tej wiedzy.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest idealnym rozwiązaniem na nasze potrzeby branżowe, aby podnosić standardy, wiedzę i umiejętności serwisowania urządzeń. Przygotowanie naszej kwalifikacji sektorowej zdecydowanie wpłynie na podniesienie rangi zawodu poprzez wzrost kompetencji wykształconej kadry serwisantów AGD” – mówi Krzysztof Pokłacki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia przy wydatnej pomocy ekspertek IBE – Anny Darasz-Żur oraz Agnieszki Wiśniewskiej – przygotowali projekt kwalifikacji sektorowej Serwisowanie urządzeń domowych (AGD). Ma ona szansę wyznaczać standardy kompetencyjne w branży w obszarze serwisowania sprzętu. 

Ponadto członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w seminarium branżowym, które dotyczyło tematyki Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz funkcjonowania instytucji certyfikującej. Ekspert IBE – Rafał Flaga – podczas seminarium przedstawił założenia ZSK oraz rozwiązania tworzące system, a także przybliżył uczestnikom uwarunkowania, jakie wiążą się z uzyskaniem statusu instytucji certyfikującej oraz certyfikowaniem kwalifikacji.  

“Bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Serwisów Urządzeń Domowych. Jest to organizacja, która dostrzega potrzeby rynku w sferze kompetencji i stosownie na to zapotrzebowanie reaguje. Opisana kwalifikacja stworzy zupełnie nową jakość w branży AGD.

Warto dodać, że współpraca Instytutu Badań Edukacyjnych ze Stowarzyszeniem w zakresie kwalifikacji z obszaru naprawy urządzeń nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przyjęcia tzw. Dyrektywy o prawie do naprawy. W lutym br. Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy ułatwiającej konsumentom naprawę uszkodzonych lub wadliwych towarów zamiast wymiany ich na nowe po okresie gwarancji producenckiej. Ma ograniczyć wpływ masowej produkcji i konsumpcji na środowisko” – m owi Rafał Flaga, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, IBE / ZSK 6.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn