KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. WSPÓŁPRACA W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI

Prelegenci

Z pasji nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz hokeista reprezentujący barwy trzecioligowej Torpedy Warszawa. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu-PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego UW oraz Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW dla kierunku europeistyka.

M.Tauber_foto

Maciej Tauber

Lider projektu "Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju" − ZSK 5
Instytut Badań Edukacyjnych

Zawodowo i prywatnie zajmuje się tworzeniem innym warunków do rozwoju ich kompetencji, z IBE związana od 2018 r., obecnie ekspertka kluczowa zadania 1 w projekcie ZSK 5, gdzie odpowiada za współpracę i wsparcie kluczowych interesariuszy ZSK. Wykładowczyni, trenerka biznesu, facylitatorka, moderatorka Design Thinking, absolwentka pedagogiki, socjologii i studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi.

e.strzemieczna

Elżbieta Strzemieczna

Ekspertka kluczowa
w zadaniu 1 ZSK 5
Instytut Badań Edukacyjnych

Nadzoruje badania kompetencji i opracowanie ram sektorowych oraz wdrażanie ich w przedsiębiorstwach i instytucjach edukacyjnych. Zajmuje się również powiązaniami pomiędzy szkolnictwem branżowym i kwalifikacjami rynkowymi. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Jest współautorką programu nauczania dla zawodu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator dla zawodu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

MOnika Drzymulska-Derda

Monika Drzymulska-Derda

Ekspertka kluczowa
w zadaniu 2 ZSK 5
Instytut Badań Edukacyjnych

Od kilkunastu lat projektuje i prowadzi badania ilościowe i jakościowe. Specjalizuje się w obszarach: edukacji i uczenia się dorosłych, jakości życia klasy średniej, budowania dialogu na styku społeczności lokalnych i biznesu. Z IBE związana od 2017 r. Obecnie na stanowisku ekspertki kluczowej odpowiada za realizację zadania 3: prowadzenie badań społecznych, rozwój narzędzi i rozwiązań dla walidacji, wsparcie ministra koordynatora.

joanna-stankowska

Joanna Stankowska

Ekspertka kluczowa
w zadaniu 3 ZSK 5
Instytut Badań Edukacyjnych

W IBE od 2021 r., odpowiedzialna za działania upowszechniające w projekcie ZSK 5, w tym Kwartalnik ZSK. Ekspertka ds. koordynacji wydawnictwa w Zespole Komunikacji i Promocji w IBE. Wcześniej koordynowała projekty edukacyjne z zakresu finansów, zaangażowana wolontariuszka prowadząca zajęcia w szkołach. Doktorantka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; specjalizuje się w tematyce wolontariatu pracowniczego w kontekście kreowania wizerunku instytucji społecznie odpowiedzialnej.

Urszula Szulc

Urszula Szulc

Ekspertka kluczowa w zadaniu 4 Instytut Badań Edukacyjnych

Radca prawny, od ponad czterech lat naczelnik Wydziału Kwalifikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie koordynuje proces włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz funkcjonowania ponad 100 kwalifikacji z działów „gospodarka” i „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Zajmuje się również działaniami MRiT związanymi ze szkolnictwem branżowym dla działu „gospodarka” oraz promującymi przedsiębiorczość.

3081074045852007205

Natalia Pawłowska

Radca prawny,
naczelnik Wydziału Kwalifikacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Absolwent SGSP. Pracownik Działu Wsparcia i Audytów w CNBOP-PIB oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej. Współautor siedmiu nowych kwalifikacji z zakresu projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych włączonych do ZSK, a także pomysłodawca kwalifikacji dotyczącej montażu i konserwacji autonomicznych czujek. W CNBOP-PIB od IV 2015. Druh OSP Józefów. Pilot Bezzałogowych Statków Powietrznych

Paweł Florek

Paweł Florek

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Pracownik naukowo-dydaktyczny − adiunkt w Zakładzie Rekreacji AWF Wrocław, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu, wiceprezes Polskiego Związku Kiteboardingu, wiceprezes Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław, członek zarządu Szkolnego Związku Sportowego "Dolny Śląsk". W latach 2015–2019 członek Społecznej Rady Sportu MSiT, w latach 2018–2019 członek Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, od 2 lipca 2020 r. sekretarz Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej.

Piotr Kunysz

dr Piotr Kunysz

Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu
Wiceprezes Polskiego Związku Kiteboardingu
Sekretarz Rady ds. Kształcenia
i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

Wiceprzewodnicząca SRK Nowoczesne Usługi Biznesowe. Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada m.in. za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi, nadzór nad jakością kwalifikacji oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK. Uczestniczy jako ekspert merytoryczny w projektach dotyczących kształcenia zawodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu PR oraz nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

Fundacja VCC (2)

Edyta Migałka

Dyrektor ds. komunikacji
Fundacja VCC

Na co dzień zajmuje się organizacją kształcenia zawodowego, współpracą z pracodawcami branży HGT, organizacją egzaminów zawodowych oraz bieżącą promocją szkoły. Nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem, autor programowej innowacji pedagogicznej „Recepcjonista – profesjonalista”. Od początku aktywności zawodowej pracuje w szkołach średnich publicznych, w latach 2003–2008 wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie.

MargasDzwonnik2

Elżbieta Margas Dzwonnik

Kierownik kształcenia zawodowego 
Technikum w Zespole Szkół nr 1
we Władysławowie

Psycholog, od ponad 8 lat związany z Uniwersytetem SWPS. Tematyką kwalifikacji rynkowych w ramach systemu ZSK zajmuje się od 2018 roku. Współautor ponad 20 opisów kwalifikacji rynkowych opracowanych przez Uniwersytet SWPS. Współtwórca Centrum Certyfikacji na Uniwersytecie SWPS. Zawodowo zajmuje się również transferem wiedzy z uczelni wyższych do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz prowadzeniem projektów interdyscyplinarnych. Od lipca 2023 CEO RESQL Sp. z o.o. - spin-offu Uniwersytetu SWPS zajmującego się wdrażaniem do szkół systemu zapobiegania przemocy rówieśniczej.

BIO-Krzysztof Rzenca(1)

Krzysztof Rzeńca

Broker innowacji,
kierownik Centrum Certyfikacji 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Od 2018 r. pracownik Krajowego Centrum Europass wchodzącego w skład Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce. Odpowiada za działalność promocyjno-informacyjną, obsługę programu oraz przeprowadzanie prezentacji, warsztatów i szkoleń. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, ustanawiającą wspólnotowe narzędzia do skutecznej prezentacji kompetencji, doświadczenia i wykształcenia na europejskim rynku pracy i edukacji w celu ułatwienia obywatelom mobilności zawodowej.

Piotr_Głusiec_1

Piotr Głusiec

Krajowe Centrum Europass
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji