Raport samopotwierdzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2013)

W broszurze w syntetyczny sposób opisano najważniejsze kwestie ujęte w raporcie odnoszącym się do wprowadzenia ram kwalifikacji na polskich uczelniach.

W raporcie scharakteryzowano ogólnie polskie szkolnictwo wyższe. Szczegółowo opisano KRK-SW, prace nad nimi oraz zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ich stworzenie.

W „Raporcie samopotwierdzenia…”  scharakteryzowano polski system szkolnictwa wyższego oraz szczegółowo opisano Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prace nad nimi i zaangażowanie wszystkich interesariuszy w ich stworzenie. Raport zdaje również relację z kryteriów i procedur, które należało spełnić, aby potwierdzić spójność ram w polskim szkolnictwie wyższym z ramami w Europie.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)
Pobierz publikację w języku angielskim (PDF, 2 MB)

 

Raport samopotwierdzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (2013)

okładka raportu samopotwierdzenia
okładka raportu samopotwierdzenia
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
angielski
DATA PUBLIKACJI
2013
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Kraśniewski Andrzej , Chmielecka Ewa, Saryusz-Wolski Tomasz, Marciniak Zbigniew