AKTUALNOŚCI

rysunek mózgu; nad nim napis reskilling, pod nim - pasek postępu ładowania z napisem "loading"

Czym jest reskilling?

Reskilling to przekwalifikowywanie. W tym procesie pracownicy zdobywają nowe umiejętności, wiedzę i kompetencje, aby móc podjąć się zadań na zupełnie innym, niż dotychczas, stanowisku.

Czytaj więcej »
kobieca dłoń podpisująca dokument

Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim i podpisanie listu intencyjnego

Eksperci ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, Agnieszka Demichowicz oraz Dariusz Sikorski przeprowadzili seminarium pn.: “Zintegrowany System Kwalifikacji – aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK” dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim., które odbyło się 13 czerwca 2024 r.

Czytaj więcej »
dłoń, a nad nią - grafika z "i" jak informacja

Byliśmy w Białymstoku z seminarium informacyjnym dla doradców zawodowych nt. Metody Bilansu Kompetencji

Spotkanie, przeprowadzone 11 czerwca 2024 r. przez ekspertki Instytutu Badań Edukacyjnych (Irminę Sokulską – kluczowego eksperta do spraw walidacji  i uczenia się przez całe życie, Barbarę Fijałkowską – głównego eksperta do spraw uczenia się przez całe życie i Katarzynę Pałęcką – trenera), zostało zrealizowane w ramach projektu ZSK6 „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Czytaj więcej »