ZSK — możliwości i aktywizacja zawodowa

W Polsce istnieje wiele różnych programów aktywizacji zawodowej. Mają one na celu zapewnienie równowagi na rynku pracy i zaktywizowanie do podjęcia zatrudnienia osób bezrobotnych.

Minimalizacja bezrobocia, co oczywiste, niesie za sobą pozytywne skutki ekonomiczne i społeczne. Oprócz zmian gospodarczych związanych na ogół z produktywnością lub sezonowością pracy, najczęstszym problemem bierności zawodowej jest brak możliwości znalezienia pracy spowodowany przez różne okoliczności np. wykluczenie zawodowe z powodu wieku lub trudnej sytuacji życiowej. To prowadzi do spadku motywacji i może skutkować długotrwałym bezrobociem. Innymi czynnikami są ograniczona ilość miejsc i stanowisk pracy w danym zawodzie. Taki stan wymusza często zmianę zawodu i przebranżowienie. Przekwalifikowanie się nie jest łatwe — zwłaszcza po wielu latach pracy w jednej branży. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) oferuje pomocne narzędzie w aktywizacji zawodowej — szczególnie dla osób bez kwalifikacji zawodowych. 

Jak zdobyć certyfikat?

W przypadku, gdy kandydaci nie posiadają odpowiedniego wykształcenia lub wystarczających kompetencji, aby podjąć pracę mogą podnieść swoje kwalifikacje starając się o uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności. Aby zdobyć certyfikat trzeba spełnić wymogi zawarte w opisie danej kwalifikacji. Kandydat bez kompetencji może podjąć się nauki nowego zawodu. Dzięki opisowi dokładnie wie, co powinien wiedzieć i umieć, aby otrzymać wartościowy dokument. Posiadacz certyfikatu posiada znacznie większe szanse na zatrudnienie w Polsce i za granicą. Pracodawca może być pewny jakości certyfikatów ZSK, ponieważ w trakcie walidacji (potwierdzania kompetencji) weryfikuje się poszczególne etapy efektów uczenia się kandydata, czyli tego co wie i potrafi. Proces ten jest przeprowadzany przez ekspertów z danej dziedziny. 

Korzyści certyfikacji

Na rynku pracy znajduje się wiele osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, są to osoby długotrwale bezrobotne, matki chcące powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub w powyżej 50 roku życia. Jeżeli zaliczasz się do jednej z wymienionych grup, powinieneś sprawdzić jak zdobyć certyfikat, który potwierdza Twoje umiejętności lub pomoże spełnić oczekiwania rynku pracy. W efekcie łatwiej będzie Ci wrócić  ścieżkę zawodową, co pomoże odzyskać poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Certyfikacja kompetencji może pomóc bezrobotnym przerwać stan bezczynności zawodowej i utorować drogę do zdobycia stabilnej pracy. Zdobyty certyfikat pozwala potwierdzić umiejętności nabyte samodzielnie lub w poprzedniej pracy, a udowodniona kompetencja zwiększa mobilność kandydata na rynku pracy i pomaga pracodawcom znaleźć właściwych pracowników. W efekcie osoba, która nabyła kwalifikacje zwiększa swoje szanse na zatrudnienie. Przykładowo, załóżmy, że Pan Krzysztof pracował kiedyś jako monter przyłączy i instalacji światłowodowych, a teraz chciałby wrócić do zawodu. Dzięki certyfikacji może nadrobić luki w wiedzy i podnieść swoje kompetencje. Potwierdzona kwalifikacja może dać mu przewagę nad pozostałymi kandydatami. Zintegrowany System Kwalifikacji pozwala potwierdzać kwalifikacje bez względu na wiek, wykształcenie czy ukończone kursy. Oznacza to, że każdy może ubiegać się o certyfikat.

Która kwalifikacja jest dla mnie?

Przez całe życie uczymy się różnych rzeczy, ale nie zawsze wiemy jaką ma to wartość na rynku pracy. Warto sprawdzić, które kwalifikacje najlepiej odpowiadają naszym zdolnościom. Lista dostępnych kwalifikacji znajduje się na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Kwalifikacje dają ogromne szanse dla osób, które chcą pracować nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Podmioty, takie jak firmy i instytucje mogą zgłosić wniosek o dodanie nowej kwalifikacji do systemu, jeżeli w systemie brakuje kwalifikacji związanej z określoną umiejętnością. 

Niektórym może wydawać się, że nie posiadają żadnych umiejętności, za które ktoś byłby gotów zapłacić. Przykładem może być osoba nieaktywna zawodowo od wielu lat, która nie może podjąć pracy z powodu opieki nad starszą osoby w rodzinie. Okazuje się, że w systemie znajduje się odpowiednia kwalifikacja rynkowa — Opiekun osoby starszej. Wystarczy odszukać instytucję, która sprawdza i nadaje uprawnienia kwalifikacji. Uzyskany dokument potwierdzający nabytą umiejętność znacznie zwiększy Twoje szanse na znalezienie pracy.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content