Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Jednym z kluczowych narzędzi ZSK jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). To publiczna baza danych gromadząca kwalifikacje włączone do ZSK– zarówno te nadawane w obszarach oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i kwalifikacje uregulowane oraz rynkowe. Dzięki ZRK każdy z łatwością będzie mógł zapoznać się z wymaganymi dla kwalifikacji efektami uczenia się oraz danymi o instytucjach, które tę kwalifikację nadają. Wystarczy jedno kliknięcie!

Jak działa ZRK?

Kwalifikacje są wpisywane do ZRK niezależnie od tego, czy zostały wcześniej ujęte w innych rejestrach, bazach prowadzonych na potrzeby różnych instytucji, resortów, branż lub środowisk.

Obecność kwalifikacji w ZRK oznacza, że jej wiarygodność została potwierdzona przez władze publiczne oraz że przypisano jej poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Przypisanie poziomu pozwala na odniesienie jej do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. W ten sposób u polskie kwalifikacje włączane są do szerszego obszaru kwalifikacji europejskich.

Facebook
Twitter
LinkedIn