Umiejętności pracownika — jak zapełnić lukę kompetencyjną w Twojej branży?

Istotą funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa jest dostosowanie oferowanych usług do warunków rynkowych. Za każdą zmianą w firmie, marką i jej wizerunkiem, produktem i reklamą stoją zasoby ludzkie.

Czym jest luka kompetencyjna?

Rozwój i dynamiczne zmiany w firmie pociągają za sobą łańcuch konsekwencji i nowych wymogów dla poszczególnych stanowisk pracy, procedur czy sposobu wykonywanej pracy. W efekcie narzuca się pytanie, czy pracownicy danej firmy dysponują odpowiednimi kompetencjami, czy będą w stanie dostosować się do nowych reguł i wymagań? Luka kompetencyjna występuje wtedy, gdy pracownicy nie są w stanie sprostać nowym wyzwaniom . Jest to suma wiedzy, umiejętności i procedur, których jeszcze brakuje w firmie, a które są niezbędne dla odpowiedniego funkcjonowania działalności po wdrożeniu zmian. 

Weryfikacja luki kompetencyjnej

Pominięcie weryfikacji umiejętności pracowników może skutkować porażką całej strategii działania firmy. Odpowiednie przygotowanie pracowników do zmiany pozwala uniknąć ryzyka niepowodzenia spowodowanego na skutek luki kompetencyjnej. Aby uniknąć błędnych wniosków, pracodawca powinien zweryfikować kompetencje pracowników. Być może jest to zadanie dla wielu działów. Czasami niezbędna jest pomoc zewnętrznych konsultantów. Zebrany zespół powinien dokonać identyfikacji wszystkich nowych zadań wynikających ze wdrażanych zmian. Następną czynnością jest rozłożenie zadań dla poszczególnych pracowników w taki sposób, aby mogli wykonywać zadania według określonych wymogów. Na tym etapie należy upewnić się, że pracownicy podołają nowym zadaniom. Przygotowanie pracowników można zweryfikować na trzech obszarach, są to; wiedza, umiejętności oraz odpowiednie nastawienie, czyli motywacja. 

Wiedza — klucz do sukcesu w firmie

Pracownik powinien rozumieć dlaczego i co ma zrobić (wiedza ogólna) oraz jak wykonywać zadania (know-how). W każdej firmie, w której wdrażane są nowe usługi może brakować zarówno ogólnych informacji, jak i szczegółowego opisu jak należy wykonywać określone zadanie. Wiedza to podstawowy klucz do rozwoju firmy. Bez świadomości problemów i znajomości rozwiązań nie będziemy w stanie wyznaczyć odpowiedniego kierunku dla rozwoju firmy. Braki w wiedzy może wypełnić pomoc firmy zewnętrznej, zatrudnienie wykwalifikowanej osoby lub udział w dodatkowych kursach i szkoleniach. Podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników niesie ze sobą korzyści dla całej firmy. Pracownicy stają się bardziej efektywni i lojalni, wykazują też większe zrozumienie w procesie zmian. 

Dzięki podnoszeniu wiedzy swoich pracowników zyskujemy wzrost lojalności oraz większe zrozumienie dla wdrażanych zmian.

Umiejętności

Zanim zostaną wprowadzone zmiany w przedsiębiorstwie warto zastanowić się w jakim stopniu nowe rozwiązania wymuszają na pracownikach potrzebę nabycia dodatkowych umiejętności? Niezbędne mogą okazać się dodatkowe szkolenia umożliwiające zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie osób posiadających oczekiwane umiejętności. 

Motywacja i nastawienie

Nowe obowiązki często wiążą się z potrzebą dostosowywania się do innych zasad i warunków niż dotychczas znanych. To pociąga za sobą stres i napięcia, jakie rodzi w ludziach zmiana. Wprowadzając przekształcenia w naszej organizacji musimy wziąć pod uwagę uczucia osób, których zatrudniamy. Dobrze jest zadbać o niwelację natężenia czynników powodujących stres. Pracownicy muszą wiedzieć co ich czeka, dlatego warto ich poinformować o nadchodzących. Personel musi rozumieć dlaczego zmiany są wprowadzane, na czym polega i jakie niesie to ze sobą wymagania wobec pracy. Warto zaangażować pracowników w proces zmiany. Zapytać ich co chcieliby zmienić. W ten sposób można lepiej wykorzystać potencjał zasobów ludzkich i wzbudzić większe zaangażowanie. 

Jak może pomóc Zintegrowany System Kwalifikacji?

Co w przypadku, gdy pracownik posiada umiejętności, ale nie może tego udowodnić przed pracodawcą lub jego umiejętności są niepełne? Jak zapewnić odpowiednie szkolenia, aby uniknąć luki kompetencyjnej? Gdzie szukać dobrych pracowników, których kwalifikacji możemy być pewni? Odpowiedzią i rozwiązaniem takich i podobnych problemów jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). ZSK gromadzi i opisuje kwalifikacje w sposób uznawany w całej Europie. Dzięki temu osoba, która posiada certyfikat potwierdzający daną kwalifikację może zwiększyć swoją szansę na zatrudnienie. Natomiast rekruterzy mogą być pewni, że zatrudniają właściwe osoby. Mając jasno opisane kwalifikacje i system ich potwierdzenia łatwiej zorganizować właściwe szkolenia, skierować pracowników na kursy, wskazać jaką kwalifikację muszą zdobyć, żeby dostać awans. I tym samym uzupełnić luki kompetencyjne w przedsiębiorstwie. O certyfikat mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają wymogi danej kwalifikacji. Pełny ich wykaz jest dostępny na stronie. Opis pozwala sprawdzić, czego należy się nauczyć lub w czym podszkolić, aby potwierdzić kompetencje. Każdy kandydat, który stara się o zdobycie kwalifikacji musi przejść proces walidacji, czyli weryfikacji umiejętności. Proces jest prowadzony przez ekspertów z danej dziedziny. ZSK stwarza więc szansę dla osób, które chcą umocnić swoją pozycję na rynku pracy oraz dla pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników.  

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content