Umiejętności pracownika — jak pozyskać wykwalifikowanych pracowników?

Coraz częściej polscy pracodawcy, świadomi korzyści płynących z kapitału ludzkiego, poszukują wykwalifikowanych pracowników. Dobrze przygotowany pracownik, czyli taki który posiada fachową wiedzę, doświadczenie (praktyczne umiejętności), motywację i kompetencje miękkie jest znacznie wydajniejszy, a co za tym idzie - cenniejszy dla przedsiębiorstwa.

Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie przez firmę dochodów. To właśnie dlatego warto inwestować w kapitał ludzki. Jeśli chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników lub szukasz doświadczonych osób z konkretną kwalifikacją zawodową, to warto zapoznać się z certyfikatami wydawanymi przez Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Czym jest certyfikat?

Certyfikat jest dokumentem, który pozwala w rzetelny sposób ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kandydatów do pracy. Słowem, stanowi dowód, że dany pracownik posiada odpowiednią kwalifikację. Pracodawca może być pewny certyfikatów wydawanych w ramach ZSK, ponieważ jakość nadawania kwalifikacji jest nadzorowana przez ministerstwo. Każda kwalifikacja jest konsultowana z grupą specjalistów w danej dziedzinie, przez co określone wymagania do otrzymania kwalifikacji są ustalane według obiektywnych norm.

Kandydat otrzymuje certyfikat, który jest potwierdzeniem danej kwalifikacji. Na nim znajdzie oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) z przypisanym poziomem, który określa stopień skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu. Poziomy PRK odpowiadają Europejskiej Ramie Kwalifikacji, oznacza to, że polskie certyfikaty respektowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Wspieraj pracowników w rozwoju zawodowym

Dzięki ZSK osoby bez formalnego wykształcenia, mogą potwierdzić swoje kompetencje dokumentem innym, niż dyplom ukończenia szkoły. Dostęp do jasno opisanych kwalifikacji i systemu ich potwierdzenia pozwala łatwiej zorganizować odpowiednie szkolenia dla pracowników, skierować na kursy, wskazać jaką kwalifikację muszą zdobyć, aby otrzymać awans. 

Co musi zrobić kandydat, aby zdobyć kwalifikację?

Każda osoba, która ubiega się o certyfikat, musi przejść przez proces walidacji. Walidacja polega na weryfikacji zestawów efektów uczenia się, czyli wiedzy i umiejętności z określonego zakresu, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez uprawnioną Instytucję Certyfikującą. Proces jest prowadzony przez wyznaczonych do tego ekspertów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w danym obszarze zawodowym. Jeżeli dana kwalifikacja nie występuje w systemie, to pracodawca może wnioskować o jej utworzenie. Listę kwalifikacji można zobaczyć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Ważne jest, że certyfikat potwierdza wiedzę i to, co umie robić dana osoba — nawet w przypadku, gdy nie posiada wykształcenia w swojej dziedzinie. Dla przykładu — załóżmy, że potrafisz montować klimatyzację i inne urządzenia sanitarne. Znajdź właściwą instytucję, w której profesjonaliści ocenią Twoje umiejętności. Jeżeli weryfikacja Twoich zdolności zakończy się sukcesem, otrzymasz stosowny certyfikat. W ten sposób kandydat zdobędzie dokument, którym może pochwalić się przed potencjalnym pracodawcą. 

Jak pracownik może zdobyć wiedzę i praktykę?

Wiedza i praktyka są składową efektów uczenia się, które można nabyć w swobodny sposób. Zazwyczaj uczymy się samodzielnie w domu, w pracy, od kolegów z większym doświadczeniem, ale też przez rozmaite kursy i warsztaty. Popularną metodą przyswajania wiedzy z wielu dziedzin są kursy on-line. Jeżeli chcesz przygotować siebie lub swojego pracownika do uzyskania danej kwalifikacji, to warto skorzystać z powyższych rozwiązań edukacji poza formalnej. 

Jak sprawdzić czego trzeba się nauczyć, aby otrzymać daną kwalifikację?

Odszukaj opis wybranej kwalifikacji zawodowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Znajdziesz tam kluczowe informacje, takie jak jej charakterystyka i wstępne wymagania walidacji, wykaz efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji — czyli tego co trzeba wiedzieć i umieć w celu otrzymania certyfikatu.

Niektóre kwalifikacje mogą wymagać posiadania dodatkowych umiejętności i uprawnień – Mogą to być kwalifikacje pełne z określonym poziomem np. matura, dyplom licencjata lub uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności np. prawo jazdy. Czasami wymagane jest też potwierdzenie dodatkowych umiejętności, takich jak udzielania pierwszej pomocy albo pokazanie różnych dokumentów, jak na przykład ubezpieczenia, zaświadczenia o stanie zdrowia, czy o prawie do wykonywania zawodu.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content