Poznaj metody walidacji

Walidacja jest procesem, który umożliwia weryfikację tego, czy zostały osiągnięte specyficzne dla danej kwalifikacji efekty uczenia się.

Procedura ta dotyczy w szczególności osób planujących zmienić stanowisko, przebranżowić się lub awansować oraz osób wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem zawodowym albo planujących powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie spowodowanej okolicznościami osobistymi. Dzięki walidacji można zweryfikować umiejętności nabyte poza systemem szkolnym np. podczas samodzielnej nauki w domu przez internet.

Jakie są metody walidacji? 

Potwierdzanie kompetencji może odbywać się na wiele różnych sposobów: poprzez testy, debaty, wywiady, obserwacje, prezentacje, symulacje oraz analizę deklaracji czy dowodów osoby zainteresowanej. 

Testy walidacyjne

Testy są powszechnie stosowane i uznawane za obiektywny miernik sprawdzanych kompetencji. Ich zaletą są niewielkie nakłady finansowe i czasowe potrzebne do ich przeprowadzenia. Także przystawalność wyników do standardów zewnętrznych można traktować jako atut tej formy walidacji. Testy budzą jednak także nieprzyjemne skojarzenia z egzaminowaniem na poziomie edukacji różnych szczebli i mogą stanowić przeszkodę dla osób nieposługujących się płynnie pismem lub z trudnościami w czytaniu. 

Wywiady, debaty, prezentacje

Pozwalają one na przystosowanie procesu walidacji do osoby, której kompetencje mają być sprawdzone. Są dokładniejsze, jednak ich wadą może być to, że są wysoce subiektywne. Nie ma możliwości ujednolicenia kryteriów takiego procesu, a cechy osobowościowe zarówno osób egzaminujących jak i egzaminowanych mogą mocno wpływać na ocenę końcową.

Obserwacja

Umożliwia sprawdzenie specyficznych kompetencji i umiejętności pracownika, których nie sposób zweryfikować za pomocą innych narzędzi. Odbywa się najczęściej w miejscu pracy i polega na wykonywaniu danych zadań przez osobę podchodzącą do  walidacji. Obserwacja jest wysoce wiarygodną metodą i umożliwia weryfikację wielu efektów uczenia się naraz. Jednocześnie pozwala osobie walidowanej wczuć się w sytuację codziennej pracy bez stresu wywołanego nienaturalnego sztuczną sytuacją walidacyjną. Wadami tej metody są jej czasochłonność i niemożność całkowicie obiektywnej oceny umiejętności pracownika, gdyż wiele czynników może wpływać na wynik podczas obserwacji .

Symulacja

Stosowana jest w sytuacjach, w których zastosowanie obserwacji byłoby niewystarczające. Jest wiarygodną metodą pomocną także dla zbadania odporności na stres osoby podlegającej walidacji czy zdolności szybkiego reagowania w sytuacji nietypowej lub kryzysowej. Do jej stosowania mogą natomiast zniechęcić wysokie koszta i nakład pracy związane z przeprowadzeniem symulacji.

Analiza deklaracji

Deklaracja osoby zainteresowanej nie jest podstawą uznania danej umiejętności za osiągniętą, jednak może usprawnić przeprowadzenie samej walidacji poprzez lepsze dostosowanie jej przebiegu do konkretnej osoby. Do zalet deklaracji zalicza się także konieczność głębszej analizy własnych kompetencji i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Warto jednak pamiętać, że często nie jest to wiarygodna metoda walidacji.

Analiza dowodów

Dowody na osiągnięcie konkretnych efektów uczenia się zbiera sam zainteresowany w formie portfolio, zindywidualizowanej książeczki kompetencji lub podobnej. Czasami może mu pomóc w tym procesie doradca walidacyjny. Jest to doskonała forma weryfikacji dla osób chcących przedstawić swoje umiejętności, które nabyli w procesie samodzielnego uczenia się i próbują podjąć wymarzoną pracę.

Jakie są zalety analizy dowodów? 

Jest to tania, stosunkowo miarodajna i szybka metoda walidacji. Jednak sama analiza czasami nie wystarcza, ponieważ konieczne może być jeszcze doprecyzowanie pewnych kwestii w rozmowie z osobą poddawaną walidacji, co potrafi być czasochłonne. Również proces przygotowywania takiej dokumentacji nie należy do najszybszych, co może odstraszać potencjalne osoby zainteresowane.

Walidacja może przebiegać w różnoraki sposób. W zależności od potrzeb pracodawcy i specyfiki pracy, a także indywidualnych cech osoby zainteresowanej, proces walidacji powinien wyglądać inaczej. Co do zasady, największą uwagę powinno jednak zawsze kierować się na praktyczne umiejętności pracownika. Przed organizacją samego procesu  na pewno warto zapoznać się z zaletami i wadami każdej z zaprezentowanej metod. 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content