Poznaj korzyści walidacji. Sprawdź kto może skorzystać?

Załóżmy, że posiadasz wiedzę i umiejętności, które pozwalają na wykonywanie określonego zawodu, ale brakuje Ci formalnego potwierdzenia takich kompetencji. Walidacja to określenie procesu, w którym Twoje zdolności zostaną zweryfikowane przez profesjonalistów w danym obszarze.

Walidacja w skrócie

Nie jest istotne w jaki sposób kompetencje zostały zdobyte. Kandydat przystępujący do walidacji mógł uczyć się w domu z kursów on-line lub nauczyć się określonych czynności w naturalny sposób podczas swojej dotychczasowej pracy. Walidacja weryfikuje tzw. zestawy uczenia się, są to dokładnie usystematyzowane i opisane zbiory informacji o tym, co należy wiedzieć i umieć, aby uzyskać daną kwalifikację. 

W czym może pomóc walidacja?

Dla kandydatów — proces walidacji pomaga osobom uczącym się w planowaniu i wytyczaniu długoterminowych celów i określenie tego, co należy zrobić, aby je osiągnąć. Walidacja zweryfikuje, to czy na pewno posiadasz wszystkie umiejętności niezbędne do zdobycia danej kwalifikacji. Jeżeli przez proces walidacji przejdziesz pozytywnie, otrzymasz stosowny certyfikat. Taki dokument znacząco umocni Twoją pozycję na rynku pracy. Rekruterzy firm z silną pozycją na rynku poszukują wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią udowodnić swoje kompetencje. Co więcej, dzięki oznaczeniu PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) certyfikat jest rozpoznawalny w innych krajach UE. Umożliwi to poszukiwanie pracy na całym rynku europejskim. 

Dla pracodawców — walidacja jest szczególnie przydatnym narzędziem dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na podniesieniu kompetencji swoich kadr lub na uniknięciu kosztownych błędów w trakcie rekrutacji. Certyfikat potwierdzający kwalifikację jest wiarygodnym gwarantem umiejętności pracownika lub kandydata do pracy. Dzięki temu procesy rekrutacyjne są prostsze i mniej kosztowna. Jeżeli zaś pracodawca zaangażuje się w proces walidacji swoich obecnych pracowników, może nie tylko podnieść ich kompetencje, ale też zwiększyć ich motywację i zaangażowanie. Takie wsparcie buduje lojalność pracownika wobec firmy i pozwala znacząco skrócić czas pozyskiwania kwalifikacji.

Kto może skorzystać z walidacji?

Procedura walidacyjna może być pomocna w szczególności dla osób, które planują zmienić zawód lub po prostu chcą podnieść swoje kompetencje np. w celu zdobycia awansu. 

Walidacja kierowana jest również do osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i długotrwale bezrobotnych. Szczególnie, gdy takie osoby pozyskały nowe efekty uczenia się ważne z perspektywy szans na zatrudnienie. Podobnie jak osoby powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie, w trakcie której uzyskały nowe kompetencje (np. opiekując się dziećmi lub innymi członkami rodziny). Walidacja może być również pomocna w przypadku, gdy, zdobyliśmy nowe kompetencje poprzez zaangażowanie w wolontariat lub po prostu poprzez realizację swoich pasji i chcemy uzyskać kwalifikacje potwierdzające to, czego się nauczyliśmy.

Główne korzyści walidacji

  • Rzetelność walidacji – dbałość o spójną metodykę weryfikacji kompetencji.
  • Właściwie zdefiniowane standardy – kryteria zestawów efektów uczenia się są ustalane przez ekspertów z danej branży.
  • Długotrwały efekt w postaci renomowanego certyfikatu – możliwość poprawy pozycji na rynku pracy poprzez oficjalne potwierdzenie kwalifikacji.
  • Rozwój zawodowy – uzyskanie certyfikatu zwiększa szansę na reaktywację zawodową i znalezienie zatrudnienia. 
  • Weryfikacja lub uzupełnienie własnych kompetencji – potwierdzenie wiedzy i umiejętności nabytych na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.
  • Indywidualne dostosowanie – dostęp do doradztwa zawodowego. Proces walidacji uwzględnia intencję uczącej się osoby. 
  • Korzyści dla pracowników i firm – zwiększenie kompetencji i wydajności pracowników, co przekłada się na wzrost przychodów.
  • Zgodność ze standardami państwowymi i europejskimi – możliwość potwierdzenia swoich umiejętności za pomocą certyfikatu zarówno w Polsce jak i za granicą dzięki oznaczeniu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Jakie są ograniczenia korzystania z walidacji?

Walidacja uczenia się daje równe szanse w zakresie uznawania umiejętności i kompetencji indywidualnych osób, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób zostały nabyte. Jeżeli posiadasz wiedzę i umiejętności wymagane do wykonywania określonej kwalifikacji, to nic nie stoi na przeszkodzie przed przystąpieniem do walidacji. Z walidacji może skorzystać każdy. Jedynym ograniczeniem jest wymóg pełnoletności. 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content