Kwalifikacje zawodowe — sprawdź czy potrzebujesz kwalifikacji?

Każdy z nas posiada wiedzę i umiejętności z określonego obszaru. Może to być wyuczony zawód, umiejętność nabyta samodzielnie poza systemem szkolnictwa, wiedza z kursów lub zajęć na studiach, jak i ta z codziennego doświadczenia w pracy.

Kwalifikacje w skrócie

Kwalifikacja to zestaw umiejętności, który składa się na konkretną kompetencję. Każda z kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) jest dokładnie opisana przez uprawnioną instytucję. Opis wymagań jakie należy spełnić, aby otrzymać kwalifikację jest przygotowywany w porozumieniu z ekspertami w danej dziedzinie. Zestaw takich wymagań nazywany jest efektami uczenia się. Nabytą kwalifikacje potwierdza certyfikat, natomiast proces weryfikacji kompetencji nazywany jest walidacją.

Jak sprawdzić, która kwalifikacja zawodowa jest dla mnie?

Opisy wszystkich kwalifikacji włączonych do ZSK znajdziesz na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Odszukaj kwalifikację zawodową, która odpowiada Twoim kompetencjom. 

Następnie przeczytaj dokładnie jej opis – znajdziesz w nim najważniejsze informacje, takie jak:

  • charakterystykę kwalifikacji,
  • wymagania wstępne, jakie musisz spełnić, aby wziąć udział w walidacji,
  • listę efektów uczenia się i kryteriów ich weryfikacji – czyli co musisz wiedzieć i umieć w celu uzyskania certyfikatu.

Czego się dowiem z opisu kwalifikacji?

Z opisu uzyskasz informację dotyczącą określonych wymogów efektów uczenia się dla danej kwalifikacji. Na efekty uczenia się składają się wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne. W rejestrze wszystkie efekty uczenia się zostały krótko opisane i doprecyzowane przez kryteria weryfikacji. Kryteria precyzyjnie opisują to, co potwierdza certyfikat, dlatego są ważne zarówno dla kandydatów, jak i dla pracodawców.

Z opisu kwalifikacji dokładnie zrozumiesz jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o certyfikat potwierdzający daną kwalifikację. Nie jest istotne, w jaki sposób nauczyłeś danej umiejętności lub wiedzy. Możesz otrzymać kwalifikacje, jeżeli spełniasz opisane wymogi. 

Jednak dla niektórych kwalifikacji określa się warunki wstępne. Oznacza to, że czasami mogą być wymagane zaświadczenie o stanie zdrowia lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia, jak np. prawo jazdy. 

Opis kwalifikacji przedstawia warunki prowadzenia walidacji, czyli standardów, jakie musi spełnić instytucja certyfikująca (IC). Standardy zapewniają jakość całego procesu i dotyczą określonych warunków, takich jak:

  • metody sprawdzania efektów uczenia się,
  • wymogi dla osób, które przeprowadzają weryfikację — asesorów i członków komisji,
  • wymogi dla osób przygotowujących walidację lub dla doradcy walidacyjnego,
  • sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne —  na przykład warunki lokalowe, wymagany sprzęt, ramy czasowe walidacji lub inne ważne kwestie związane z organizacją walidacji.

Dla kogo właściwie jest kwalifikacja?

W opisie kwalifikacji znajdują się również inne informacje, jak na przykład rynkowe zapotrzebowanie na kwalifikacje lub możliwości jej wykorzystania. Jest to przydatne dla osób rozważających zmianę zawodu i przebranżowienie się. Nabycie kwalifikacji może być pomocne dla osób, które pozostają długotrwale bezrobotne lub chcą powrócić na rynek pracy po okresie, który uniemożliwiał podejmowanie pracy. Uzyskanie kwalifikacji zawodowej może też otworzyć przed Tobą nową ścieżkę kariery lub pomóc w uzyskaniu awansu. Opisy kwalifikacji zawodowych w ZSK podpowiedzą Ci, co musisz umieć, aby osiągnąć swój cel. Już teraz możesz sprawdzić dostępne kwalifikacje.

Certyfikat — zwiększ szansę na zatrudnienie!

Wymogi rynku wymuszają na pracodawcach poszukiwania wykwalifikowanych pracowników. Potwierdzając swoje umiejętności w sposób formalny zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy. Certyfikat pozwala przedstawić kwalifikacje w sposób bardziej komunikatywny, dzięki czemu pracodawca może być pewien naszych kompetencji. Kandydatom do pracy przynosi to też większy komfort psychiczny. Pewność naszych zdolności pomaga pozytywnie przejść przez proces rekrutacji — wiemy, że nasze umiejętności zostały sprawdzone przez specjalistów. Warto zaznaczyć, że certyfikat maksymalizuje szansę na znalezienie pracy nie wśród polskich pracodawców, ale też na europejskim rynku pracy.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content