Jak i czy warto potwierdzić swoje kompetencje?

Do dziś pokutuje przekonanie, że największe znaczenie ma edukacja formalna, czyli to czego nauczymy się w szkole i na studiach. A sam proces uczenia się kojarzony jest z przede wszystkim z ludźmi młodymi. Jednak najwięcej umiejętności zawodowych zdobywamy w wieku dorosłym i poza systemem edukacji formalnej.

Coraz częściej osoby, które chcą zmienić pracę lub pogłębić swoją wiedzę zawodową zapisują się też na rozmaite kursy i szkolenia. Rezultaty zdobywanego w ten sposób doświadczenia można określić jako efekty uczenia się przez całe życie. Idea uczenia się przez całe życie sprowadza się do przekonania o konieczności ciągłe podnoszenia swoich kompetencji. Znaczenie ma wszystko to, czego się uczymy. Niekoniecznie muszą być to więc zdolności oficjalne nabyte i potwierdzone podczas płatnych szkoleń. 

Wiele dorosłych osób korzysta z pomocy kursów on-line lub prywatnych zajęć np. programowania. Oznacza to, że wiele osób posiada odpowiednie umiejętności, ale brakuje im ich potwierdzenia, które zapewni im pozycję na rynku pracy. Jak zatem potwierdzić nabyte kompetencje, aby pracodawca mógł być pewny, że zatrudnia właściwą osobę? 

Walidacja kompetencji

Rozwiązaniem jest podejście do walidacji efektów uczenia się, czyli procesu potwierdzania, że konkretne, poddane ocenie efekty uczenia się odpowiadają dokładnym wymaganiom w ramach danej kwalifikacji. Przykładem może być kwalifikacja Montowanie stolarki budowlanej. Osoba, która ubiera się o taką kwalifikację musi być biegła w znajomości materiałów, konstrukcji i elementów budowlanych, ale również posiadać zdolności pozwalające na odczytanie dokumentacji technicznej. 

Kluczowymi elementami kompetencji są: wiedza i jej zastosowanie, czyli umiejętności i kompetencje społeczne. Walidacja sprawdza więc kompetencje kandydata, a następnie pozwala nadać mu kwalifikację, której potwierdzeniem jest certyfikat — niezależnie od sposobu, w jaki nabyliśmy określoną umiejętność. Biorąc pod uwagę wiek osób, które najczęściej walidują swoje kompetencje i mogą na tym najwięcej skorzystać, walidacja nie jest typowym egzaminem. mogą na niej najbardziej skorzystać i które najczęściej do tego procesu przystępują. Podchodzą do niej  przeważnie osoby dorosłe, które posiadają już jakieś doświadczenie zawodowe. W trakcie procesu weryfikowane są rzeczywiste umiejętności praktyczne. Walidacja na ogół składa się z trzech etapów: 

  • identyfikacji,
  • dokumentacji,
  • weryfikacji efektów uczenia się. 

Korzyści potwierdzenia kompetencji

W krajach Unii Europejskiej coraz większą wagę przykłada się do  walidacji efektów uczenia się (czyli kompetencji). Systemy umożliwiające walidację działają już w każdym kraju członkowskim. Dzięki temu obywatele Unii mogą potwierdzać kompetencje nabyte poza systemem formalnym kom. Poprawa i dostosowanie kompetencji obywateli do wymagań rynku pracy mają kluczowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności i zwiększenia szansy na zatrudnienie. System walidacji dostarcza wiarygodnych informacji na temat kompetencji osoby w danej kwalifikacji, a co za tym idzie pomoże uczyć się przez całe życie oraz zapewnić lepsze funkcjonowanie na rynku pracy. Formalne potwierdzenie umiejętności  znacząco ułatwia operatywność zawodową. Inaczej mówiąc, walidacja polepsza dostosowanie kompetencji pracowników do wymogów rynku pracy — właśnie dlatego tak ważne jest, aby uczyć się przez całe życie.

Co muszę zrobić, aby potwierdzić umiejętności?

Znajdź Instytucję Certyfikującą

Proces walidacji wykonuje konkretna Instytucja Certyfikująca, czyli podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), czyli do wydawania certyfikatów potwierdzających posiadanie danej kwalifikacji. Wszystkie Instytucje Certyfikujące muszą opublikować informację na temat walidacji do wiadomości publicznej, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.

Sprawdź opis kwalifikacji

W zależności od instytucji certyfikującej, proces walidacji może przebiegać inaczej, ale zawsze weryfikowane są określone wymogi dla danej kwalifikacji, które można sprawdzić w powszechnie dostępnym Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Lista kwalifikacji dostępna jest pod adresem.

Skontaktuj się z ekspertem

Odwiedź stronę internetową http://kwalifikacje.edu.pl/kontakt/ i skontaktuj się z wykwalifikowanym ekspertem, który udzieli szczegółowych informacji.

Podejdź do walidacji i zdobądź certyfikat

Potwierdź, że posiadasz daną kwalifikację rynkową. Podejdź do walidacji, podczas której eksperci sprawdzą, czy masz odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nie ma znaczenia, jak je zdobyłeś. Podczas kursu internetowego, praktyki w firmie rodzinnej albo po prostu realizując swoją pasję. Gdy specjaliści uznają, że posiadasz wszystkie wymagane efekty uczenia się, tzn. wiesz i umiesz to, co zawarte jest w opisie kwalifikacji, o którą się ubiegasz, otrzymasz stosowny certyfikat.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content