Emerytura w Polsce i innych krajach EU

Przejście na emeryturę w określonym wieku jest przywilejem obowiązującym obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej. W zależności jednak od kraju, stażu pracy czy płci, każde państwo UE posiada swoje własne, wewnętrzne regulacje w tym zakresie.

Jak wygląda wiek emerytalny w Polsce w porównaniu do pozostałych Państw członkowskich? W jakim kraju UE na emeryturę przechodzi się najpóźniej, a w jakim najszybciej?

Wiek emerytalny w Polsce

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Temat podwyższenia wieku emerytalnego oraz jego zrównania dla obu płci był w przeszłości wielokrotnie podnoszony na przestrzeni publicznej, natomiast duże opory społeczne spowodowały, że nie wypracowano w tej sprawie trwałego konsensusu. 

Wiek emerytalny w UE

Zarówno wiek emerytalny kobiet, jak i mężczyzn jest zróżnicowany w krajach Unii Europejskiej i oscyluje w przedziale pomiędzy 60 a 67 lat. W niektórych Państwach UE minimalny wiek emerytalny wiąże się z szeregiem wystąpienia różnych czynników, co sprawia, że moment przejścia na emeryturę jest elastyczny. W jakim wieku najwcześniej mogą przejść na emeryturę obywatele poszczególnych 27 państwach członkowskich UE w 2020 roku?

Wiek emerytalny w Austrii

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 60 lat

Wiek emerytalny w Belgii

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 65 lat

Wiek emerytalny w Bułgarii

Mężczyźni: 66 lat i 6 miesięcy

Kobiety: 66 lat i 6 miesięcy

Wiek emerytalny w Chorwacji

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 62 lata i 6 miesięcy

Wiek emerytalny na Cyprze

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 65 lat

Wiek emerytalny w Czechach

Mężczyźni: 63 lata i 8 miesięcy

Kobiety: 63 lata i 8 miesięcy

Wiek emerytalny w Danii

Mężczyźni: 67 lat

Kobiety: 66 lat

Wiek emerytalny w Estonii

Mężczyźni: 63 lata i 9 miesięcy

Kobiety: 63 lata i 9 miesięcy

Wiek emerytalny w Finlandii

Mężczyźni: 63 lata i 9 miesięcy

Kobiety: 65 lat

Wiek emerytalny we Francji

Mężczyźni: 66 lat i 7 miesięcy

Kobiety: 66 lat i 7 miesięcy

Wiek emerytalny w Grecji

Mężczyźni: 67 lat

Kobiety: 67 lat

Wiek emerytalny w Hiszpanii

Mężczyźni: 65 lat i 10 miesięcy

Kobiety: 65 lat i 10 miesięcy

Wiek emerytalny w Holandii

Mężczyźni: 66 lat i 4 miesiące

Kobiety: 66 lat i 4 miesiące

Wiek emerytalny w Irlandii

Mężczyźni: 66 lat

Kobiety: 66 lat

Wiek emerytalny na Litwie

Mężczyźni: 64 lata

Kobiety: 63 lata

Wiek emerytalny w Luksemburgu

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 65 lat

Wiek emerytalny na Łotwie

Mężczyźni: 63 lata i  9 miesięcy

Kobiety: 63 lata i  9 miesięcy

Wiek emerytalny na Malcie

Mężczyźni: 63 lata

Kobiety: 63 lata

Wiek emerytalny w Niemczech

Mężczyźni: 65 lat i 8 miesięcy

Kobiety: 65 lat i 8 miesięcy

Wiek emerytalny w Polska

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 60 lat

Wiek emerytalny w Portugalii

Mężczyźni: 66 lat i 5 miesięcy

Kobiety: 66 lat i 5 miesięcy

Wiek emerytalny w Rumunii

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 61 lat i 5 miesięcy

Wiek emerytalny w Słowacji

Mężczyźni: 62 lata i 6 miesięcy

Kobiety: 62 lata i 6 miesięcy

Wiek emerytalny w Słowenii

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 65 lat

Wiek emerytalny w Szwecji

Mężczyźni: 65 lat

Kobiety: 65 lat

Wiek emerytalny na Węgrzech

Mężczyźni: 64 lata i 6 miesięcy

Kobiety: 64 lata i 6 miesięcy

Wiek emerytalny we Włoszech

Mężczyźni: 67 lat

Kobiety: 67 lat

Jak wypada wiek emerytalny w Polsce na tle innych krajów UE?

Wiek emerytalny kobiet wynosi w Polsce 60 lat i jest najniższym w całej Unii Europejskiej. W tym samym wieku na emeryturę mogą przejść jedynie mieszkanki Austrii. Średni wiek emerytalny dla kobiet w UE wynosi obecnie 64 lata. Najpóźniej na emeryturę mogą przejść mieszkanki Grecji i Włoch — tam minimalny wiek wynosi 67 lat.

Porównując natomiast wiek emerytalny mężczyzn wynoszący 65 lat, Polska nie odstaje od innych krajów UE. Średni wiek emerytalny dla mężczyzn w UE wynosi obecnie właśnie 65 lat. Spośród obywateli wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskie, wiek emerytalny najpóźniej osiągną Duńczycy, Włosi i Hiszpanie. Wiek emerytalny osiągną kończąc 67 lat. Najwcześniej na emeryturę pójdą z kolei Słowacy, którzy wiek emerytalny osiągną po 62 latach i 6 miesiącach życia.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content