Czym jest walidacja? Poznaj nowe możliwości zdobywania kwalifikacji w zawodzie.

Walidacja jest procesem sprawdzenia czy spełniasz wymagania wskazanych w opisie kwalifikacji efektów uczenia się, czyli tego co musisz wiedzieć i umieć, aby uzyskać kwalifikacje.

Podczas przeprowadzania walidacji trzeba udowodnić ekspertom, że posiada się niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania certyfikatu. Przebieg procedury zakłada, że nie ma znaczenia w jaki sposób zdobyłeś konkretne kompetencje, liczy się tylko to, że je posiadasz i potrafisz to udowodnić. Podczas walidacji można zweryfikować kompetencje nabyte zarówno w szkole jak i na kursach, szkoleniach oraz te nabyte indywidualnie np. umiejętność programowania wykształcona w ramach realizacji swojej pasji.

Walidacja, czyli… 

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwiększy Twoje szanse na znalezienie zatrudnienia wśród przedsiębiorstw poszukujących wykwalifikowanych pracowników. 

Proces walidacji zazwyczaj składa się z trzech etapów:

  • Identyfikowania, podczas którego określa się wstępną wiedzę i umiejętności osoby chcącej uzyskać kwalifikacje w zawodzie. Na tym etapie Instytucja certyfikująca może zapewnić wsparcie doradcy walidacyjnego, który pomoże określić potencjał osoby przystępującej do walidacji.
  • Dokumentowania, polegającego na zbieraniu dowodów potwierdzających umiejętności i wiedzę np. dokumentów, fotografii. Na tym etapie również może nas wesprzeć doradca.

Etapy identyfikowania i dokumentowania pomagają opracować plan dalszego rozwoju i uczenia się, a w efekcie uzyskać daną kwalifikację.

  • Weryfikacja, czyli ostatni etap walidacji polega na określeniu przez asesora lub grupę asesorów czy zostały uzyskane wszystkie wymagania potrzebne potwierdzenia kwalifikacji. Na tym etapie jest podejmowana ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu.

To jak dokładnie będzie wyglądał przebieg walidacji zależy od konkretnej kwalifikacji rynkowej. Część wymagań zawarta jest już w opisie kwalifikacji i można je znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Jednak dokładny przebieg walidacji planowany jest przez organizującą ją Instytucję Certyfikującą (IC) i prezentowany jest na jej stronie internetowej. 

Metody prowadzenia walidacji

Elastyczność procedury

Sprawdzanie umiejętności najczęściej kojarzy się z metodami typowo szkolnymi. Jednak w procesie walidacji coraz częściej odchodzi się od tradycyjnie uznanych metod, jak test pisemny, odpowiedź ustna czy “część praktyczna”. Konwencjonalne sposoby sprawdzania wiedzy zastępowane są tymi bardziej innowacyjnymi. Chodzi o to, aby łatwiej dostosować się do osób dorosłych. To właśnie ludzie dorośli z doświadczeniem zawodowym zazwyczaj przystępują do walidacji, dlatego weryfikacja może odbyć się w warunkach symulujących miejsce pracy kandydata i odnosi się do wiedzy praktycznej. Przykładem takiej procedury jest obserwacja w warunkach rzeczywistych

Katalog Metod Walidacji

Wszystkie zestawy sposobów weryfikacji umiejętności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zapisane są w specjalnie opracowanym Katalogu Metod Walidacji. Katalog zawiera informacje na temat wybranych procedur walidacji, opisuje na czym polega dana metoda, które etapy walidacji rekomenduje się dla wskazanej drogi działania, jakie są niezbędne zasoby potrzebne do przeprowadzenia walidacji oraz z jakimi innymi narzędziami można tę metodę połączyć. Dodatkowo w Katalogu podane są przykładowe rozwiązania możliwe do zastosowania w danej metodzie, jej mocne i słabe strony, ograniczenia w zastosowaniu oraz przykłady. 

Zastosowanie Katalogu Metod Walidacji

Katalog ma pomóc w dobraniu odpowiednich metod tak, aby były adekwatne do danej walidacji. Oznacza to, że procedura walidacji jest dostosowana w najlepszy możliwy sposób do wymogów konkretnej kwalifikacji, możliwości kandydata i miejsca przeprowadzania walidacji. Umożliwia odpowiednie projektowanie oraz doskonalenie metod walidacji i jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów chcących zgłosić kwalifikacje do ZSK lub ubiegających się o funkcję instytucji certyfikującej. Jest to również dobre źródło wiedzy dla osób podchodzących do walidacji i pozwala na zapoznanie się z czynnościami stosowanymi w celu potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie, a co za tym idzie, na lepsze przygotowanie do walidacji.

Moje Portfolio

Jedną z walidacyjnych metod jest analiza dowodów deklaracji. Polega ona na prezentacji zgromadzonych dowodów w formie portfolio. W tym celu powstało proste i darmowe narzędzie Moje Portfolio pozwalające na stworzenie cyfrowego portfolio. Dzięki temu można łatwo wskazywać efekty uczenia się potwierdzone przez zebrane dowody oraz uporządkować i udostępnić dowody wybranym osobom np. przedstawicielom instytucji certyfikującej. 

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content