Czym jest i jak działa Zintegrowany System Kwalifikacji? 

Współczesne realia rynku pracy wymagają od przedsiębiorcy poszukiwania coraz większej liczby wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmian zachodzących na rynku i w gospodarce jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Zadaniem systemu jest uporządkowanie funkcjonujących w Polsce kwalifikacji, czyli umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, i ułatwienie ich weryfikacji osobom poszukującym pracy.  

Uczymy się przez całe życie

Nasze kwalifikacje to nie tylko zdobyte dyplomy i świadectwa szkół. Nowe umiejętności nabywamy przez całe życie w toku pracy zawodowej i wykonywania codziennych czynności. Wielu z nas podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na rozmaite kursy. Współczesny rynek pracy wymaga szybkiego uczenia się nowych rzeczy. Coraz częściej można usłyszeć o kimś, kto postawił zmienić dotychczasową branżę na lepiej płatną lub związaną z życiową pasją czy zainteresowaniami. W efekcie dana osoba podejmuje wysiłek uczenia się nowych umiejętności na własną rękę lub przez rozmaite kursy, jak np. popularne kursy online języków programowania czy grafiki komputerowej. Jak udowodnić przed pracodawcą kompetencje bez posiadania certyfikatu renomowanej uczelni lub innej instytucji? Skąd pracodawca ma mieć pewność, że ukończony poza systemem szkolnym kurs daje wiarygodne poświadczenie posiadanych przez rekrutanta umiejętności?

Certyfikaty zawodowe

Zintegrowany System Kwalifikacji jest rozwiązaniem, który wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników i pracodawców. Dzięki ZSK będzie możliwe uzyskanie potwierdzenia tego, co potrafimy robić, a nasze kompetencje zostaną poparte wiarygodnym certyfikatem zawodowym. Jak to wygląda w praktyce? ZSK to część Krajowego Systemu Kwalifikacji, który ma swoje umocowanie w ustawie. Wiarygodność certyfikatów potwierdzających kwalifikacje włączone do systemu jest więc niejako gwarantowana przez Państwo.  Co w sytuacji powstawania nowych form kompetencji w związku z tworzeniem się nowych zawodów? System przewidział taką ewentualność otwierając drogę dla dodawania do ZSK nowych kwalifikacji zawodowych. Włączanie kwalifikacji do systemu poprzedzone jest specjalną procedurą, która może trwać nawet powyżej 4 miesięcy. Jej ważną częścią są konsultacje środowiskowe, dzięki czemu System nie działa w oderwaniu od realiów rynkowych.   

Poziomy kwalifikacji i walidacja

Właściwy minister przy pomocy zespołu ekspertów musi najpierw ocenić wniosek pod kątem przydatności i innowacyjności nowej kwalifikacji oraz doboru walidacji (czyli metody kontroli posiadania danych kompetencji przez osobę zainteresowaną potwierdzeniem kwalifikacji). Następnym etapem po uzyskaniu pozytywnej oceny jest przeanalizowanie wniosku przez Radę Interesariuszy. Dopiero pozytywna opinia pozwala przypisać Ministrowi poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do konkretnej kwalifikacji, które dzielimy na pełne i cząstkowe.

Poziomów kwalifikacji pełnych jest osiem. Każdy odpowiada za inny zakres wiedzy, umiejętności i wymaganych kompetencji. Przykładowo poziom pierwszy jest potwierdzeniem ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, szkoły muzycznej I stopnia i sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Poziom drugi poświadcza ukończenie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Trzeci nadawany jest po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie albo albo po spełnieniu określonych warunków, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Kolejne poziomy przysługują odpowiednio osobom posiadającym świadectwo dojrzałości, tytuły zawodowe, dyplomy ukończenia kolegiów nauczycielskich, kolegiów pracowników służb społecznych, dyplom licencjata, magistra i doktora. Kwalifikacje cząstkowe są nadawane w wielu innych sytuacjach. Przykładem może być uzyskanie tytułu zawodowego, dyplomu mistrzowskiego, ukończenie studiów podyplomowych, ukończeniu innych form kształcenia na uczelniach, instytutach naukowych PAN i instytutach badawczych.

Jakie korzyści przynosi Zintegrowany System Kwalifikacji?

Budowanie profesjonalnych i kompetentnych zespołów pracowników jest kluczowym elementem każdego poważnego przedsiębiorstwa, co często przekłada się na sukces firmy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu kompetencji pracowników odpowiednimi dokumentami może pomóc właśnie ZSK. Dokładny opis kwalifikacji przedstawia dla pracodawcy jasną informację o umiejętnościach pracownika. Przedsiębiorca dokładnie wie, czego może oczekiwać od rekrutanta i jakie będzie jego wkład do firmy. W efekcie można uniknąć błędów w czasie rekrutacji i zbudować bardziej kompetentny zespół pracowników, co bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność rynkową. ZSK może być wyjątkowo pomocnym dla osób na drodze przebranżowienia, czyli zmiany zawodu. System zwiększa szansę na zatrudnienie osób chcących powrócić do pracy np. kobiet po urlopach macierzyńskich, które ukończyły dodatkowe kursy zawodowe. ZSK jest zatem korzystną szansą dla rozwoju przedsiębiorstw poszukujących wykwalifikowanych pracowników.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content