Czy warto zacząć pracować w trakcie studiów?

Idea nauki przez całe życie jeszcze nigdy nie była tak aktualna, jak obecnie. Zmiany technologiczne, gospodarcze i socjologiczne wymuszają ciągły rozwój niezależnie od wieku.

Dynamika zmian mocno oddziałuje również na rynek pracy, który wymaga od nowych uczestników konkretnych umiejętności, już w momencie stawiania na nim pierwszych kroków. Uzyskanie określonego doświadczenia zawodowego na uczelni wyższej nie zawsze jest jednak możliwe. Tym samym absolwent wchodzący na rynek pracy często nie może realnie konkurować z innymi uczestnikami „gry o wymarzoną pracę”. Szansą na uzupełnienie teorii o praktykę i podniesienie swoich kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych już na etapie startu, może okazać się podjęcie pracy w trakcie trwania studiów. Jakie szanse i niebezpieczeństwa rodzi łączenie nauki i pracy?

Co należy brać pod uwagę przy decyzji o podjęciu pracy na studiach?

 • Kierunek kształcenia — przed podjęciem decyzji o pracy w czasie trwania studiów, należy wziąć pod uwagę stopień trudności zgłębianej gałęzi nauki. Nie zawsze bowiem pogodzenie edukacji i pracy jest możliwe, o czym doskonale wiedzą studenci takich kierunków jak prawo czy medycyna.

Ponadto wybrany kierunek kształcenia powinien mieć wpływ na rodzaj podjętej pracy. Największe profity można bowiem osiągnąć, zdobywając nie tylko pieniądze, ale także wiedzę praktyczną z zakresu przyszłego zawodu.

 • Tryb studiów — to, na jaką pracę w czasie studiów się zdecydować jest silnie uzależnione od trybu studiów. O ile dla studenta dziennego praca podczas studiów zwykle przyjmuje charakter dodatku, o tyle student studiów zaocznych patrzy już na nią jak na czynnik podstawowy. 

Podejmując się pracy na studiach, warto wiec dostosować ją do trybu studiów tak, żeby nie odbiła się negatywnie na wynikach nauki.

 • Praktyka, zarobek czy jedno i drugie — praca na studiach, niezależnie od kierunku i trybu kształcenia, powinna przynosić jak najwięcej korzyści. Zarówno na etapie decyzji o jej podjęciu, jak i wyboru konkretnej oferty, warto przeanalizować potencjalne zyski i straty.

Zalety i wady łączenia studiów z pracą

Plusy i minusy rozpoczęcia pracy podczas studiów uzależnione są w dużej mierze od celowości jej podjęcia i formy, jaką przyjmie zatrudnienie. Jeżeli motywacją do pracy podczas studiów są wyłącznie kwestie finansowe, a sama praca nie jest związana z wybraną ścieżką edukacji, to trudno tutaj mówić, chociażby o zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego, które pomoże w rozwijaniu kwalifikacji i zainteresuje przyszłego pracodawcę. Nie oznacza to jednak, że taka praca jest bezcelowa z punktu widzenia chociażby rozwoju osobistego. W każdym przypadku jednak decyzja o podjęcie pracy i jej formie podczas trwania studiów, powinna być zawsze świadoma i poparta analizą korzyści.

Praca w trakcie studiów – zalety

 • Skonfrontowanie oczekiwań z rzeczywistością — często o wyborze kierunku studiów decyduje pewna wizja tego, jak będzie wyglądała praca po ich ukończeniu. Wyobrażenie jednak często mija się z rzeczywistością. Może się okazać, że wymarzony zawód weterynarza wcale nie będzie polegał na ratowaniu egzotycznych zwierząt na końcu świata, a na codziennej opiece nad psami i kotami w osiedlowej klinice. Niebezpieczeństwo rozczarowania i minięcia się z powołaniem minimalizuje podjęcie pracę związanej bezpośrednio z kierunkiem studiów już podczas ich trwania.
 • Zdobywanie praktycznej wiedzy i doświadczenia — pracodawcy przywiązują coraz większą wagę nie do wykształcenia podpartego dyplomem studiów wyższych, ale do praktycznych umiejętności. Często decydującym czynnikiem przy naborze jest doświadczenie — nawet podstawowe. Podjęcie pracy podczas studiów może przyspieszyć proces zdobywania wiedzy praktycznej i dostarczyć pierwszych zawodowych doświadczeń. Takie atuty łatwo przekuć w solidne argumenty działające na korzyść kandydata podczas rekrutacji do wymarzonej firmy.
 • Lepsze poznanie własnych mocnych i słabych stron — pierwsze doświadczenia zawodowe pomagają lepiej poznać swoje mocne i słabe strony. Pomaga to w samodoskonaleniu i pozwala lepiej planować swoją karierę oraz rozwój.
 • Nauka zarządzania czasem — pogodzenie nauki i pracy wymaga umiejętności zarządzaniem czasem. Jest to niezwykle przydatna umiejętność niezależnie od wieku, wykształcenia czy podjętej ścieżki zawodowej. Podjęcie się pracy podczas studiów intensyfikuje doskonalenie tej cechy. 
 • Budowanie pewności siebie na rynku pracy — zdobywając doświadczenie w pracy, już na etapie studiów, pomaga w budowaniu pewności swoich umiejętności i kwalifikacji. Ma to znaczący wpływ podczas przyszłych rozmów kwalifikacyjnych i pozwoli lepiej zaprezentować się przyszłym pracodawcom.
 • Niezależność finansowa — rozwój i zdobywanie kwalifikacji zawodowych to jedno, natomiast podjęcie pracy podczas studiów łączy się najczęściej z potrzebą zarobku. Motywacja finansowa jest jak najbardziej zrozumiała, zwłaszcza że studenckie życie, pełne wyrzeczeń, nie zawsze daje satysfakcję. Podjęcie pracy w czasie studiów pomaga budować niezależność finansową od opiekunów już na etapie kształcenia.
 • Testowania różnych środowisk zawodowych — czas studiów to doskonały moment na sprawdzenie i testowanie różnych środowisk zawodowych. Możliwość swobodnego i niezobowiązującego sprawdzania stylu pracy w firmach o różnej wielkości, strukturze czy składzie osobowym możliwe jest jedynie, wtedy kiedy bez większego stresu można taką pracę zmienić, a więc podczas studiów.
 • Nawiązanie pierwszych kontaktów zawodowych — budowanie relacji biznesowych już na etapie studiowania pozwoli łatwiej i szybciej znaleźć satysfakcjonującą pracę po ukończeniu studiów. Znajomości w branży to atut, który doceni każdy pracodawca. 

Niebezpieczeństwa podjęcia pracy w trakcie studiów

 • Ograniczenie czasu wolnego — podjęcie pracy podczas studiów mocno redukuje dostępne zasoby czasowe. Wiele zależy oczywiście od indywidualnych predyspozycji, trybu studiów czy wybranego kierunku kształcenia, natomiast zawsze pracujący student ma w jakimś stopniu ograniczony czas na rozrywkę czy realizację pasji.
 • Niebezpieczeństwo gorszych wyników nauki — praca na studiach powinna być dodatkiem umożliwiającym rozwój, a także pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Zbyt angażująca — czy to czasowo, czy intelektualnie — praca może jednak spowodować problemy w nauce. Należy pamiętać, że studia to nie tylko kolokwia i egzamin, ale też ogrom czasu poświęcony na przygotowanie projektów, prezentacji, czy wertowanie literatury. Pracujący student ma nie tylko mniej czasu na rozrywkę, ale przede wszystkim naukę.
 • Spadek motywacji do studiowania — możliwość atrakcyjnych zarobków w pracy podczas trwania studiów, zwłaszcza nie wymagającej szczególnych kwalifikacji, rodzi ryzyko przesunięcia priorytetów zawodowych studenta, a tym samym skupieniu się na chwilowym zarobku kosztem rezygnacji z edukacji.
 • Strata czasu i zasobów — wybór pracy podczas studiów oparty wyłącznie o korzyści finansowe i niezwiązanych z wybraną ścieżką edukacji może być po prostu stratą czasu, która nie przełoży się w żaden sposób na rozwój czy większą konkurencyjność na rynku pracy.

Warto czy nie warto pracować podczas studiów?

Rozpoczęcie pracy jeszcze w trakcie trwania studiów ma więcej zalet niż wad. Nie warto jednak podejmować decyzji pochopnie. Kierunki kształcenia, tryby studiów czy sama forma, jaką przyjmie wykonywana praca — to tylko niektóre czynniki, które powinny zostać przeanalizowane przed ostateczną decyzją.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content